Mye av KRIKs aktivitet foregår i - og er avhengig av - naturen. Nå ønsker KRIK å ta et større miljøansvar.
Foto: Torkild Groven
Publisert: 27.08.19

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Gjør KRIK grønnere

Mye av KRIKs aktivitet foregår i – og er avhengig av – naturen. Som en organisasjon basert på kristne verdier tror vi også at mennesket har fått et viktig forvalteransvar for Guds underbare skaperverk. Nå ønsker KRIK å ta et større miljøansvar og har engasjert en egen arbeidsgruppe som skal gjøre KRIK enda grønnere.

Vår tids største utfordringer er knyttet til behovet for en mer bærekraftig bruk av naturens begrensede ressurser. Dette er ingen særoppgave for bestemte interesseorganisasjoner eller politiske partier, men en global oppgave som kun kan løses dersom alle tar sin del av ansvaret.

Som en ungdomsorganisasjon må KRIK ha fremtiden og fremtidige generasjoner for øye. Vi kan ikke – og vil ikke – la kommende generasjoner betale prisen for dagens overforbruk og miljøfiendtlige adferd. Derfor ønsker KRIK nå å bli enda grønnere og har engasjert en egen arbeidsgruppe som har fått en todelt oppgave:

1) Utarbeide et forslag til hvordan KRIKs leirer kan bli grønnere produksjoner. Gruppen skal komme med forslag til grønne retningslinjer for de ulike leir-størrelsene, med hovedfokus på de store hovedleirene.
2) Utarbeide forslag til hvordan KRIK-butikken kan bli mer miljøvennlig og bærekraftig, helt fra før-produksjon til KRIKerne har KRIK-produktet i hendene.

Ved å dreie driften i en grønnere retning kan KRIK gjøre en forskjell gjennom mindre forbruk, grønnere forbruk og en økt bevissthet blant KRIKere og andre om at vår egen forbrukeratferd påvirker andre menneskers liv og livskvalitet i andre deler av verden.

Arbeidsgruppen vil ledes av Thomas Eide Wennesland som vil begynne sitt arbeid i september. Gruppen skal levere sine anbefalinger til styret innen desember 2019.

Ønsker du å engasjere deg eller komme med spørsmål/innspill til arbeidsgruppen?
Ta kontakt på eirik@krik.no.