Hauk og due


ORGANISERING:

  • 1 hauk stiller seg midt i salen
  • De resterende deltakerne er duer, og stiller seg på kortsiden av gymsalen eller avgrenset område

Hauken roper: Alle mine duer, kom over.

Alle duene skal da løpe over salen/området fra den ene siden til den andre – uten å bli tatt. Blir man tatt på vei over, blir man hauk og er med og fanger duer. På denne måten blir det stadig flere hauker og stadig færre duer. Når alle duene er tatt er leken ferdig. Å holde hendene på ryggen og kun bruke skuldrene til å fange / ta duer gjør det lettere for duene i en liten sal med mange deltakere. Utendørs eller på skøytebanen vil en avgrensning av området være fornuftig. Avgrensningen kan også variere når antall hauker øker.