Hjørnefotball


UTSTYR:

  • 1 fotball
  • 2 mål

ORGANISERING:

  • 4 lag

Denne aktiviteten er velegnet å bruke når det er mye folk og lite plass. De fire lagene fordeles i hvert sitt hjørne. To lag deler på ett mål, men bare ett lag fra hver side spiller om gangen. Når ett lag scorer går det andre ut, og det andre laget på denne siden kommer inn. Scorer det nye laget, går det første ut og det fjerde laget kommer inn osv. Hvert mål teller ett poeng. Man kan telle poengene for hvert lag (første lag til 10 eller lignende), eller man kan legge sammen poengene for lagene på hver side. For å sikre noenlunde lik spilletid på lagene, kan det være lurt å sette en tidsbegrensning på hvor lenge et lag kan spille av gangen (f.eks. 2 min.), selv om de ikke taper.