KRIKs leirfond har som formål å støtte barn og unge som ønsker å dra på KRIK-leir, men som av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å reise. (Bilde fra KRIK ARENA 2022)
Foto: Benjamin Høyland
Publisert: 24.04.24

Søk om støtte fra KRIKs leirfond

Gjennom ulike innsamlingsaksjoner har KRIK, som et samlet lag, opprettet et eget leirfond. Hvorfor? Slik at enda flere, uavhengig av økonomisk situasjon, kan få muligheten til å oppleve det gode KRIK- og leir-fellesskapet.

STORE FORSKJELLER

Selv om vi bor i et land som scorer høyt på de fleste målinger, finnes det fortsatt store forskjeller i Norge. Over 100 000 barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier – med begrensede muligheter for å reise på ferie eller for å delta på ulike fritidsaktiviteter. Vi i KRIK ønsker derfor å ta vår del av ansvaret og har i den forbindelse opprettet et eget leirfond.

KRIKs leirfond har som formål å støtte barn og unge som ønsker å dra på KRIK-leir, men som av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å reise. KRIK ønsker å være en organisasjon for alle og vil gjennom leirfondet gi flere barn og unge muligheten til å oppleve det gode KRIK- og leir-fellesskapet.

HVEM KAN SØKE?
 • Alle som er medlem av KRIK* og som ønsker å dra på leir**, men som ikke har mulighet grunnet økonomiske årsaker.

*KRIK-medlemskap kr 120,- (dekkes ikke av leirfondet)

** Fondet dekker kun deltakelse på KRIKs hovedleirer: EXPLORE, ACTION, ARENA og CAMP 20+.

HVORDAN SØKE?
 • Skriv en kort søknad til leirfond@krik.no. Søknaden må sendes inn av en
  foresatt dersom deltakeren er under 18 år.
  Søknaden MÅ inneholde følgende punkter:
  – Navn, alder, adresse og mailadresse*
  – Navn på leiren man ønsker å dra på
  – Begrunnelse på hvorfor man søker

*Alt innhold i søknaden vil bli behandlet konfidensielt.

Behandlingstiden er normalt 2 til 3 uker

HVA KAN MAN SØKE OM?
 • Deler av eller hele leiravgiften
 • Reisevei til og fra leir
FONDET DEKKER IKKE:
 • Kjøp av utstyr
 • Lommepenger på leir
 • Medlemsavgift i KRIK
ØVRIGE SPØRSMÅL?

Ta kontakt på leirfond@krik.no.

Ønsker du å gi støtte KRIKs leirfond til ungdommer som ønsker å dra på leir?
Dette kan gjøres via bankoverføring til kontonummer 3000.17.12256 og markeres med «Gave til Leirfond»