INTERNASJONALT

I 1993 bidro KRIK til å starte idrettsbevegelsen Christian Sports Contact (CHRISC) i Øst-Afrika. I flere år har tusenvis av ungdommer fått en tryggere hverdag og bedre fremtidsutsikter gjennom organisert idrettsarbeid, ledertrening, holdningsskapende arbeid og kursing. I 2018 trakk KRIK seg ut av deler arbeidet og avsluttet samarbeidet med CHRISC Kenya og CHRISC Tanzania. I dag støtter KRIK et prosjekt i Kampala i samarbeid med CHRISC Uganda.

I januar 2019 begynte KRIK også et spennende samarbeid med Misjonsalliansen om et idrettsbasert ungdomsarbeid i Kambodsja. Dette arbeidet ligner på mange måter på CHRISC-arbeidet – der vi fortsetter å dele evangeliet og utvikle unge ledere med idrett som et sentralt verktøy. Forskjellen er at vi nå samarbeider med en organisasjon som har lang fartstid og erfaring med bistand og utviklingsarbeid samt administrering og økonomisk tilsyn av dette. Og det beste av alt? KRIK kan gjøre det vi kan best – å nå ungdom gjennom idrett.SPØRSMÅL?

Ta kontakt med oss på
internasjonalt@krik.no