Idrett krysser grenser

«Idrett krysser grenser» er et prosjekt hvor idrett brukes til å hjelpe vanskeligstilte barn og familier til et bedre liv. Arbeidet drives i lokalsamfunn i Kambodsja, Ecuador, Bolivia og Brasil, i områder preget av fattigdom, narkotika, kriminalitet og sosial uro.

«Idrett krysser grenser» drives av KRIK og Misjonsalliansen. Ved hjelp av gaver og engasjement gjennom leir, lokallag og frivillige, vil vi skape trygge idrettsarenaer. Her kan barna slippe å frykte for egen sikkerhet, og heller oppleve mestring og læring. Idretten gir en unik mulighet til å bygge relasjoner og trygghet, slik at vi kan vise barn og unge Guds kjærlighet.

Din gave til «Idrett krysser grenser» går til å arrangere fritidsaktiviteter som fotball, dans og basket. Det gir mulighet til å bygge flere idrettsbaner, og dekker utgifter for idrettsutstyr. Du støtter trenere, frivillige, og familien til barna som er en del av prosjektene. Idretten og aktivitetene skaper en plattform hvor barna kan lære om respekt, viktigheten av utdanning og om barns rettigheter.

I KRIK mener vi at alle barn har rett på en god barndom og til å høre om Jesus. Sammen vil vi skape idrettsglede, trosglede og livsglede utenfor våre landegrenser. Vi har erfart hvor mye idrett har å si for læring og fellesskap, og det er tydelig at det fungerer som forebygging av rus og kriminalitet, og som hjelp til å komme seg ut av fattigdom.


Spørsmål?
Eller ønsker du å engasjere deg for
«Idrett krysser grenser»?
Gjerne kontakt oss på
internasjonalt@krik.no.

Nå trenger vi din hjelp til å nå enda flere barn og unge! Her kan du gi en gave til «Idrett krysser grenser»

Hvis du ønsker å gi til arbeidet til KRIK jevnlig, og bli med å bygge framtidens KRIK, kan du bli med som KRIK-supporter. 10 % av dine faste gaver går da direkte til «Idrett krysser grenser».


Trykk her for å lese hva gaver og engasjement har ført til gjennom «Idrett krysser grenser» i 2023 så langt:

Vårrapport – Idrett krysser grenser

 


KRIK og Misjonsalliansen sender ut KRIK-volontører til Kambodsja eller Ecuador. Vi ønsker å sende ut unge fra KRIK for å styrke prosjektene. Som KRIK-volontør får du jobbe med prosjektene til Idrett krysser grenser helt konkret.

Les mer om Idrett krysser grenser her eller KRIK-volontør her.