INTERNASJONALT

I 1993 bidro KRIK til å starte idrettsbevegelsen Christian Sports Contact (CHRISC) i Øst-Afrika. I flere år har tusenvis av ungdommer fått en tryggere hverdag og bedre fremtidsutsikter gjennom organisert idrettsarbeid, ledertrening, holdningsskapende arbeid og kursing.

Vi er nå i en prosess hvor vi restrukturerer hele vårt internasjonale engasjement. Høsten 2018 skal KRIKs landsstyre ta stilling til ny modell for videre arbeid, og vi gleder oss stort til å rulle ut nye prosjekter hvor ungdom får delta i idrettsarbeid og bli kjent med Jesus samtidig!

Visjonen vår er:

Forandret og aktivt engasjert ungdom for samfunnsutvikling

Vårt mål er:

Utløse ungdommers potensial gjennom deltakelse i idrett og kultur

Idrett som verktøy:
  • Engasjerer ungdom
  • Bygger fellesskap
  • Gir mestringsfølelse
  • Skaper idrettsglede, trosglede og livsglede

Internasjonalt


SPØRSMÅL?

Marie Harbo Øygard (internasjonal leder, i permisjon)
marie@krik.no

Maria Aarsland (konsulent, Internasjonalt)
maria@krik.no