Idrett krysser grenser

Siden 1993 har KRIK støttet flere idrettsprosjekter i Asia og Afrika. Tusenvis av barn og ungdommer har fått en tryggere hverdag og bedre framtidsutsikter, takket være et inkluderende idrettsarbeid der deltakerne har blitt sett, møtt, bekreftet og utfordret. Det internasjonale arbeidet dreier seg om å vise barn og unge Jesu kjærlighet i ord og handling.

KRIK og Misjonsalliansen viderefører samarbeidet med innsamlingsprosjekt; «Idrett krysser grenser». Prosjektet går til vanskeligstilte barn og familier i Kambodsja, Brasil, Bolivia og Ecuador. 

Med din hjelp kan vi sammen skape idrettsglede, trosglede og livsglede utover egen landegrense. Slik kan flere bli kjent med Jesus!SPØRSMÅL?

Ta kontakt med oss på
internasjonalt@krik.no