SØK KRIK-VOLONTØR!

Idrett krysser grenser

Innsamlingsprosjektet «Idrett krysser grenser» er et samarbeid mellom KRIK og Misjonsalliansen (etab. mars 2021). Prosjektet går til vanskeligstilte barn og familier i Kambodsja, Brasil, Bolivia og Ecuador. I disse landene lever mange barn i skjøre lokalsamfunn, preget av kriminalitet, narkotika og sosial uro.

Med din støtte vil vi skape trygge arenaer, hvor barna kan slippe å frykte for egen sikkerhet, og heller oppleve mestring og læring. Vårt fokus i det internasjonale arbeidet dreier seg om å vise barn og unge Jesu kjærlighet i ord og handling. Vi vil nå sende ut volontører for å styrke det globale arbeidet. Målet med volontørtjenesten er å skape et inkluderende idrettsarbeid der deltakerne blir sett, møtt, bekreftet og utfordret.

Vi i KRIK mener alle barn har rett på en god barndom og rett til å høre om Jesus. Helt konkret ønsker vi at innsamlingsaksjonen skal bidra med økonomiske midler til opprettelse av lokallag, idrettsmateriell, og til å støtte frivillige volontører. Gjennom innsamling i Norge og praktiske bidrag av frivillige, kan vi sammen skape idrettsglede, trosglede og livsglede utover vår egen landegrense.

Trykk her for å lese hva KRIK og Misjonsalliansen har bidratt med gjennom «Idrett krysser grenser» i 2021: Høstrapport – Idrett krysser grenser.

Nå trenger vi DIN hjelp til å nå enda flere barn og unge! Gi en gave i dag!


Les mer om Idrett krysser grenser her eller KRIK-volontør her. Spørsmål? Kontakt oss på internasjonalt@krik.no.