Mer om Idrett krysser grenser

Idrett krysser grenser har prosjekter i fire land; Kambodsja, Equador, Brasil og Bolivia. Under kan du lese om prosjektene i hvert av landene.

KAMBODSJA

Kambodsja er et spennende land, men med en forferdelig historie som har satt dype røtter i befolkningen. På 70-tallet utførte Pol Pot-regimet et grusomt folkemord, hvor nærmere 2 millioner mennesker mistet livet. Ringvirkningene av dette er fremdeles synlig: fattigdom er utbredt og utdanningsnivået er lavt. I tillegg er befolkningen svært ung – én av tre er under 15 år. Det er kun 0,5 prosent kristne i Kambodsja. Det har aldri vært viktigere å støtte den fremvoksende ungdomsgenerasjonen enn det er nå!

Flere av barna som blir en del av de trygge og positive fellesskapene til Idrett krysser grenser, trekkes samtidig ut av miljøer preget av rus, gambling, alkohol og vold. Khun (20), som selv tok imot Jesus i Idrett krysser grenser, forteller at de unge i området der han har vokst opp, elsker å drive med idrett. I dag er han trener for de yngste på laget, og håpet hans er at også de skal få bli kjent med Jesus.

PROSJEKTER I KAMBODSJA
 • Evangelical Fellowship of Cambodia (EFC)
 • Occupational of Rural Economic Development and Agriculture (OREDA)
 • World Hope International (WHI)
Ecuador

Navnet Ecuador kommer fra landets geografiske plassering langs ekvator – og strekker seg fra Amazonas i øst, over Andesfjellene og ned til Stillehavskysten. Landets største by heter Guayaquil, og det er her Idrett krysser grenser har mesteparten av arbeidet sitt. Denne storbyen har ca. tre millioner innbyggere og er beryktet for stor kriminalitet og store forskjeller mellom fattige og rike. Prosjektene er i de fattige bydelene nordvest i Guayaquil, hvor det bor ca. 500 000 mennesker. Dette er bydeler som ofte mangler infrastruktur som veier, innlagt vann, tilgang til det offentlige strømnettet samt manglende eller dårlig helse- og utdanningstilbud.

Gjennom idrett og aktivitet skaper vi trygge miljøer og relasjoner til de unge i Guayaquil. Dette gir oss et perfekt utgangspunkt for å dele troen på Jesus! Arbeidet er også med på å bekjempe rusmisbruk blant unge, og reduserer vold i familie og lokalsamfunn. For å få til dette har samarbeider vi med flere kirkenettverk, og hjelper menighetene med å gjennomføre prosjekter i sine lokalmiljø.

PROSJEKTER I ECUADOR
 • Huancavilca
 • Club Alianza
 • Futbol mas
 • Lokale kirker (Echad, Cordic, Redisf, Sergio Toral og Socio Vivienda)
BRASIL

Brasil er en republikk i Sør-Amerika og det femte største landet i verden. Brasil er blant landene med størst forskjell mellom rik og fattig, og over 20 % av befolkningen lever i slumområder, eller favelaer som de kalles. Favelaene er svært sårbare lokalsamfunn med stor kriminalitet og der politi og myndighetene har mistet kontrollen.

Vi ønsker å gi barn fra fattige favelaer trygghet, utdanning, livsglede og tro! Derfor arrangerer vi idrett og lek i slumområdene, i samarbeid med lokale kirker, organisasjoner og skoler. Gjennom aktivitet får vi en unik mulighet til å bygge relasjoner og skape et trygt fundament for å spre Guds kjærlighet.

PROSJEKTER I BRASIL
 • Lokalpartner: Centro de Treinamento Monte Horebe
  Kirkepartner: 
  Vineyard Monte Horeb
 • Lokalpartner: Ecos na Comunidade
  Kirkepartner: Lutheran, Evangelical Christian Union Mission (MEUC)
 • Lokalpartner: Missão Criança Jardin Paraíso
  Kirkepartner: Lutheran, Parish United in Christ
 • Lokalpartner: Associação Refúgio
  Kirkepartner: Presbyterian Regúgio
BOLIVIA

Bolivia er et land med stort biologisk mangfold, men også ett av Sør-Amerikas mest fattige land. Korrupsjon, dårlig styresett, dårlig utdanningssystem og dårlige vann- og sanitærforhold er store utfordringer som landet har. En stor del av befolkningen i landet er urfolk som har blitt undertrykt og diskriminert gjennom lange tider. Landet trenger bedre levevilkår og samfunnsutvikling.

Vi arrangerer idrettstreninger med aktiviteter som fotball, volleyball, dans og kampsport. I forbindelse med treningene forkynnes evangeliet. Vi arrangerer også flere kurs og workshops for barn, ungdom og foreldre om rettigheter, rus og familieutfordringer. En av trenerne fra Idrett krysser grenser forteller at «Flere av ungdommene som kommer hit har hatt problemer med alkohol og narkotika, mange bor alene og jobber mye for å få endene til å møtes. Gjennom fotballen har de fått mer tro på seg selv og de blir en del av et godt fellesskap med andre ungdommer.»

PROSJEKT I BOLIVIA
 • Lokalpartner: Diaconia og Atletas de Cristo

Ønsker du å bli KRIK-volontør? Søk her!SPØRSMÅL?

Ta kontakt med oss på
internasjonalt@krik.no