Uganda

SPORTS FOR LIFE

Increasing access to sports and life skills participation for youths

Prosjektperiode:
januar 2018 -desember 2021

Målgruppe:
barn og ungdom (10-35 år)

I Kampala, Ugandas hovedstad, har KRIK et idrettsprosjekt i samarbeid med CHRISC Uganda. Målsettingen er å gi barn og ungdom tilgang til organisert idrettsarbeid, for å bedre helsen og for å gi deltagerne et trygt møtested.  I tre ulike deler av byen arrangeres det derfor treninger hver uke, i tillegg til at idrettsturneringer, konkurranser og ulike ledertreningskurs gjennomføres jevnlig. Prosjektet satser inn mot barn og ungdom som vokser opp i Kampalas slumområder, hvor utfordringene er mange. Vi er stolte av å kunne tilby barn og ungdom et trygt fristed, hvor de får drive med idrett i et sunt miljø og hvor Jesus forkynnes!

Kambodsja

YOUTH AND SPORTS PROGRAM

Lokalpartner:
Evangelical Fellowship of Cambodia

Prosjektperiode:
2019-2021

Formål:

  • Gi leder- pg idrettstrening til ungdommer i kirken for å gjøre det mulig for dem å nå andre ungdommer, positivt påvirke deres lokalsamfunn som igjen også kan gi vekst og økt engasjement i kirken. Dette skjer gjennom organiserte idrettsaktiviteter, et kontekstualisert pensum, ledelses- og idrettsleirer samt utvikling av et internasjonalt nettverk for å dele erfaringer og ressurser.
  • Prosjektet er implementert i syv provinser i Kambodsja
URBAN COMMUNITY IMPACT PROJECT

Lokalpartner:
Genesis Community of Transformation

Prosjektperiode:
2019-2021

Formål:

  • Prosjektet tar sikte på å engasjere ungdom gjennom dialog om sosiale utfordringer i sine lokalsamfunn og oppfordrer dem til å komme med løsninger for å takle dem. Gjennom ukentlige møter utvikler disse ungdommene viktige livsferdigheter med store muligheter for å forbedre egen livssituasjon.
  • Prosjektet har pågått en stund, men med ny støtte fra KRIK blir idrettsdelen av dette arbeidet forbedret.
  • Prosjektet er implementert i nabolag i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja.

Internasjonalt