Kambodsja

YOUTH AND SPORTS PROGRAM

Lokalpartner:
Evangelical Fellowship of Cambodia (EFC)

Prosjektperiode:
2019-2021

Formål:
I syv ulike provinser i Kambodsja jobber EFC aktivt med å tilby leder- og idrettstrening til ungdommer i lokale kirker. Målet er at ungdommene selv skal nå andre ungdommer – med idrett og Jesus – og på den måten påvirke egne lokalsamfunn i en positiv retning. Sentralt i ledertreningen er idrettsaktiviteter, et kontekstualisert pensum, ledelses- og idrettsleirer, samt utvikling av et internasjonalt nettverk hvor erfaringer og ressurser utveksles.

URBAN COMMUNITY IMPACT PROJECT

Lokalpartner:
Genesis Community of Transformation (GCT)

Prosjektperiode:
2019-2021

Formål:
I fattige nabolag i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja, arrangerer GCT ukentlige ungdomsgrupper/klubber. Her engasjeres ungdommer til å sette ord på sosiale- og økonomiske utfordringer de opplever i egne lokalsamfunn. Idrett brukes som et aktivt verktøyinn i dette arbeidet. Et uttalt mål er at ungdommene selv skal komme med forslag til hvordan å løse utfordringer de møter i hverdagen. Slik tar ungdommene aktivt eierskap i prosessene, som igjen øker sjansen for forbedring av egen livssituasjon. Prosjektet har pågått en stund, og med støtte fra KRIK styrkes idrettsdelen av arbeidet ytterligere.

Uganda

SPORTS FOR LIFE

Lokalpartner:
CHRISC Uganda

Prosjektperiode:
2019-2021

Målgruppe:
Barn og ungdom (10-35 år)

Formål:
I Kampala, Ugandas hovedstad, har KRIK et idrettsprosjekt i samarbeid med CHRISC Uganda. Målsettingen er å gi barn og ungdom tilgang til organisert idrettsarbeid, for å bedre helsen og for å gi deltagerne et trygt møtested. I tre ulike deler av byen arrangeres det derfor treninger hver uke, i tillegg til at idrettsturneringer, konkurranser og ulike ledertreningskurs gjennomføres jevnlig. Prosjektet satser inn mot barn og ungdom som vokser opp i Kampalas slumområder, hvor utfordringene er mange. Vi er stolte av å kunne tilby barn og ungdom et trygt fristed, hvor de får drive med idrett i et sunt miljø og hvor Jesus forkynnes!