JEG VIL BE

Kristen idrettskontakt er en kristen bevegelse. Vi tror på en Gud som har skapt oss, som er større enn vi kan fatte, og som likevel kjenner hvert enkelt menneske. En Gud som er overalt, alltid.

Bønn er å prate med og være sammen med Gud. Forbønn er å legge andre frem for Gud, og Jesus har lovet oss at han hører våre bønner. Takk for at du er med og ber for KRIK!

Vil du be for KRIK, må du gjerne ta med deg dette:


  • Be om at KRIK når flere unge gjennom satsningen på regionale konfirmantleirer.
  • Be om at Gud må definere hvem vi er som KRIKere og som enkeltpersoner.
  • Be for at alle engasjerte i KRIK må kjenne inspirasjon og engasjement i arbeidet!