Publisert: 01.11.18

Skrevet av: Per Ove Malmin
Andakten: Jesus som forbilde i møte med mennesker
1. JESUS MØTTE ULIKE PERSONER PÅ ULIKE MÅTER

Jesus viser to helt forskjellige måter å møte mennesker på i fortellingene om Nikodemus og den samaritanske kvinnen i Joh 3 og 4. Å utvikle ulike måter å møte sin neste på kan være fruktbart når vi vil formidle noe til dem vi møter på vår vei. Dette fordi vi er forskjellige som mennesker og reagerer ulikt i møte med hverandre. Vi er mest mottakelige for råd og veiledning fra dem vi får tillit til og som klarer å møte oss på en behagelig måte.

2. JESUS BRUKTE ENKLE HISTORIER

Mark 4,2: Jesus løfter frem ulike poeng i historien som tilhørerne kan strekke seg mot.

3. JESUS SVARTE OG UNDERVISTE VED Å BRUKE SPØRSMÅL

Mark 3,4: Gode spørsmål hjelper folk til å tenke selv, reflektere og gjøre noe til sitt fremfor å bare kjøpe et svar fra andre.

4. JESUS VAR FORUTSIGBAR

Måten Jesus møter kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd på i Joh 8, er overraskende. De som hadde grepet kvinnen forventet nemlig at Jesus ville si det som loven krevde for slike gjerninger. Etter en totalvurdering klarer Jesus å si noe både til kvinnen og de som hadde grepet henne på fersk gjerning. Ord som uforutsigbar, klar, trygg, rotfestet og raus får her et eksempel.

5. KONFRONTASJON ELLER TILPASNING?

I slutten av Mark 2 må Jesus forklare hvorfor disiplene plukket aks på sabbaten. Her konkluderer Jesus relativt raskt uten å gå inn i lengre samtale omkring dette. På andre spørsmål (hvem er så min neste? (Luk 10,29)) kan Jesus fortelle lange historier for å vise ulike perspektiver i en konkret sak.

6. JESUS BRUKTE KONKRETE EKSEMPLER FRA EN SITUASJON FOLKET HADDE OPPLEVD

Jesus tok tak i en felles opplevelse av noe konkret som skjedde. Deretter ble opplevelsen brukt for å få frem læring. Eks. fra den lamme i Mark 2. Alle så den lamme mannen. Det skjer en helbredelse synlig og konkret. Det fører til en felles opplevelse av det som skjedde. Så kommer v.9 der Jesus sier: «Hva er lettest å si til den lamme, enten: «Dine synder er tilgitt», eller: «Stå opp, ta båren din og gå?». Dermed viser Jesus også en sannhet, nemlig at Han også har makt til å tilgi synder.

7. JESUS SATT TING OPP MOT HVERANDRE

I Luk 6,9 spør Jesus: «Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ødelegge liv?» Spørsmålet belyser vårt forhold til det å holde hviledagen hellig. Tilnærmingen viser at Mesteren møter denne problemstillingen ved å sette to ting opp mot hverandre.

8. JESUS GREP MULIGHETENE SOM OPPSTOD

Ved mange anledninger benyttet Jesus muligheten til å lære de han møtte noe mer enn det som var svaret på det aktuelle spørsmålet. Jesus og den rike mannen i Luk 18,18 er ett av flere eksempler. Spørsmålet her er «hva skal jeg gjøre for å få det evige liv?». Det kan enkelt besvares med Joh. 6, 29. Men Jesus griper muligheten til å si så mye mer ved denne anledningen. Jesus merket at det var nødvendig å konfrontere mannen med andre ting enn det som var spørsmålet. Jesus så her en mulighet og grep den.

Alle disse eksemplene viser:

  • Variasjon i måten å møte andre på.
  • Bevisst tilnærming når Jesus skal lære bort noe.
  • En felles opplevelse som et godt utgangspunkt for læring.
  • Å stille spørsmål tilbake som svar kan også være et svar.
  • Gode fortellinger kan si mye. Fortelle «det nytter-historier» – som gir mot, håp og tro.