Katt og mus


Tre personer står på en rekke midt i salen. Én av disse starter som katt. Det gjelder for katten å ta de andre deltakerne (musene). Når denne personen blir trett bytter han med en av de to andre som står midt i salen. De som blir tatt stiller seg på en rekke slik at de som ikke er tatt kan løpe foran eller bak disse for å unngå å bli tatt av katten.