Kjegleforsvar


UTSTYR:

  • 1 ball
  • Kjegler til alle

Alle deltagerne har hver sin kjegle som de skal forsvare. En ball sparkes rundt og det er om å gjøre å treffe de andre sin kjegle, samt å unngå at ens egen blir truffet. En kan gå med ballen, men kjeglen kan ikke flyttes. De som ”mister” sin kjegle, setter denne vekk og kan fritt fortsette å treffe de andres kjegle. Den som har sin kjegle igjen til slutt har vunnet. Flere baller kan brukes, og en kan også isolere de som mister sin kjegle.