Foto: Christoffer Nohre
Publisert: 31.01.18
Klare for OL og Paralympics i PyeongChang
KRIK er igjen på banen med idrettspresttjeneste. Om få dager reiser Bjørnulf Tveit Benestad, Svend A. Aspaas og Erling Ekroll til OL i PyeongChang – klare for å lære, bygge relasjoner og betjene norsk toppidrett.


HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL TUREN OG TJENESTEN?BJØRNULF: OL og Paralympics er arenaer og arrangementer hvor mange er samlet – med gode muligheter for å kjent med både utøvere og støtteapparat i mange grener. I førsteomgang er det det som er målet, samtidig som vi er klare til å trå til når det ellers skulle være behov for oss.SVEND: Jeg har store forventninger til dette prosjektet og alle utøverne vi kommer til å hjelpe. Turene til årets OL og Paralympics skal brukes til å etablere og legge grunnlaget for de neste årene. Det blir derfor essensielt at vi gjør tilbudet kjent for alle aktørene i den norske troppen.ERLING: KRIKs idrettsprestteam er i en etableringsfase. Vi kommer derfor til å bruke mye av tiden fremover på å bli kjent med utøvere og støtteapparat og bygge relasjoner inn i idrettsmiljøet. Mange utøvere er samlet under OL og Paralypics, og vi ønsker å være til stede for de som ønsker kontakt, eks. gjennom samtale, avhengig av utøvernes behov. Idrettsprest-teamet vil ellers være til stede for utøverne gjennom hele året – og ikke bare på mesterskapene. I hverdagen vil vi arbeide for å gi en kirkelig betjening gjennom jevnlig kontakt, besøk på samlinger og tilbud om f.eks. bibelgrupper via Skype.

HVILKEN ROLLE KOMMER DU TIL HA I TEAMET – BÅDE UNDER MESTERSKAPENE SOM KOMMER, MEN OGSÅ I DET VIDERE ARBEIDET?

SVEND: Som prosjektleder vil jeg lede arbeidet administrativt. Store deler av jobben handler om å legge til rette for Erling og Bjørnulf og følge saken i mediene. Det er fint at vi har kunnskap på ulike områder og at vi utfyller hverandre på en god måte i teamet. På den måten ivaretar vi kallet vi har fått fra både Stortinget og Gud.

ERLING: Jeg vil først og fremst ha rollen som idrettsprest i møte med utøvere og støtteapparat. Jeg har ellers tatt initiativ til at KRIK denne gangen etablerer et team for idrettspresttjenesten. Som team kan vi stå sterkere og nå flere. Jeg leder teamet og har ansvar for teamet under lekene og i det daglige. Målet er å spille hverandre gode som team og fordele ulike oppgaver og oppdrag etter team-medlemmenes kompetanse og utrustning. Teamet er KRIKs representanter inn i toppidretten – med ønske om å virkeliggjøre KRIKs visjon om å skape idrettsglede, trosglede og livsglede.

BJØRNULF: Jeg kommer sammen med Erling til å være prest for gjengen, og være tilgjengelig og til stede for samtaler og oppfølging der det er behov.

HVORFOR TRENGER TOPPIDRETTEN EN IDRETTSPRESTTJENESTE?

BJØRNULF: Idrettsutøvere har ofte et stort og spisset apparat rundt seg av fine folk, men alle er der for å få utøveren til å prestere mest og best mulig. Som prester kan vi være der når livet handler om mer enn det å prestere – noe det ofte gjør. Idrettsutøvere er mennesker de også.
ERLING: KRIK har allerede et nettverk for toppidrettsutøvere – med jevnlige samlinger for å utveksle erfaringer og dele og styrke troen. Dette er et tilbud vi vil fortsette med – samtidig som vi nå også ønsker å være til stede på utøvernes hjemmebaner. Mange toppidrettsutøvere er på reise store deler av året, noe som gjør det vanskelig å være med i en menighetssammenheng. KRIK ønsker å være til stede med en idrettspresttjeneste der utøverne er – som ofte er på samlinger, konkurranser og mesterskap. Toppidretten krever mye av utøverne og presset kan til tider være umenneskelig. Fallhøyden er stor og veien fra suksess til fiasko er kort. KRIK ønsker derfor å være til stede for utøvere ved å ta vare på dem som hele mennesker og ved å dele den kristne tro.

SVEND: Idrettspresidenten og profilerte utøvere har uttalt at tilbudet har vært savnet, noe jeg er helt enig i. Det er viktig at utøvere og lagledelser, som reiser mye og lever med et stort prestasjonspress, gis muligheten til å kunne bruke fagpersonell når de har behov for det.

HVORFOR ER ET SLIKT TILBUD VIKTIG FOR KRIK?

ERLING: KRIK ble startet som et kristent fellesskap for aktive utøvere. Vi er nå like mye en kristen idrettsorganisasjon for ungdom på alle aktivitetsnivåer. Samtidig ønsker vi å beholde vår identitet og vårt oppdrag med også å være der for aktive toppidrettsutøvere. Vi er og skal være der for alle som er glad i idrett – uansett nivå.

SVEND: KRIK sitter på verdifull kompetanse og kunnskap som det er viktig at vi får brukt. At KRIK, som en naturlig aktør, tar dette ansvaret og tilbyr en idrettspresttjeneste er i god KRIK-ånd.

BJØRNULF: KRIK har de siste årene satset stort på lokallag og bredde i organisasjonen. Nå har vi en mulighet til å jobbe enda mer for topp enn det vi allerede gjør, noe som vil skape gode synergier for hele bevegelsen.

HVILKE TANKER, PLANER OG DRØMMER HAR DERE FOR IDRETTSPRESTTJENESTEN FREMOVER?

BJØRNULF: Jeg tenker det er avgjørende og viktig å bygge gode relasjoner med de vi skal være prester for. Det gjør vi under OL og Paralympics, men vi må også være tilgjengelige i hverdagen og på samlinger uten publikum og medier – i regn og tåke.

ERLING: Drømmen er at KRIK gjennom idrettsprestteamet skal bli en etterspurt samarbeidspartner for utøvere og støtteapparat i norsk toppidrett.Vi gleder oss over at Stortinget viser at vi er ønsket og har bevilget penger til dette. Det er gledelig at vi har blitt tatt i mot med åpne armer av Idrettsforbundet, bl.a. av idrettspresident Tom Tvedt, som ønsker tilbudet varmt velkommen tilbake.

SVEND: Dette skal bli den beste idrettspresttjenesten Norge noen gang har hatt. I årene fremover blir det viktig å fokusere på unge utøvere, da tilliten mellom prestene og utøverne må bygges opp over flere år. Min drøm for prosjektet er at vi kan hjelpe utøvere og mennesker i lagledelsen til å kjenne på idretts, tro- og livsglede gjennom gode samtaler om livet – uten at de trenger å føle at de har enda en arena de må prestere på.

Spørsmål? Eller nysgjerrig på mer informasjon?
Les mer om idrettspresttjenesten her.