KOMPETANSEGRUPPER

KRIK har flere kompetansegrupper med spesialkompetanse innenfor ulike idretts- og aktivitetsområder. Kompetansegruppene er på mange måter organisert som et lokallag, men sitter på god og viktig kompetanse som de ønsker å spre til andre KRIK-medlemmer. I tillegg arrangerer flere av kompetansegruppene egne arrangementer i løpet av året.

Klikk på logoene under for mer informasjon.