Kompetansegrupper

KRIK har flere kompetansegrupper med spesialkompetanse innenfor ulike idretts- og aktivitetsområder. Kompetansegruppene er på mange måter organisert som et lokallag, men sitter på god og viktig kompetanse som de ønsker å spre til andre KRIK-medlemmer. I tillegg arrangerer flere av kompetansegruppene egne arrangementer i løpet av året.

Er du engasjert i en av kompetansegruppene som er innenfor kategorien friluftsliv og ønsker å øke din kompetanse? Da kan du søke KRIK om støtte til kurs og opplæring. Gå inn her og fyll ut søknad.

Klikk på logoene under for mer informasjon om de ulike kompetansegruppene.