Kompetansegrupper

KRIK har flere kompetansegrupper med spesialkompetanse innenfor ulike idretts- og aktivitetsområder. De sitter på god og viktig kompetanse som de ønsker å spre til andre KRIKere gjennom sine arrangement.

Gjennom året arrangerer de turer, leirer, kurs og andre happenings som du kan delta på. En oversikt over disse arrangementene kan du finne her, eller ved å følge kompetansegruppen på sosiale medier.

Er du engasjert i en av kompetansegruppene som er innenfor kategorien friluftsliv og ønsker å øke din kompetanse? Da kan du søke KRIK om støtte til kurs og opplæring. Gå inn her og fyll ut søknad.

Ansvarlig for kompetansegrupper fra kontoret:  

Jon Kjetil Fossli:  jonkjetil@krik.no 

Klikk på logoene under for mer informasjon om de ulike kompetansegruppene.