Les styreleders og generalsekretærens uttalelser om saken her.
Foto: Sigve Ferstad

Skrevet av: Silje Kvamme Bjørndal
Kjære KRIKere

Vi er glade og takknemlige for deres helhjertede engasjement for KRIKs arbeid for idrettsglede og trosglede over hele landet, gjennom våre 358 lokallag og mange leirer. Vår bevegelse er lavterskel, økumenisk og rommer et stort mangfold, og dette er kjennetegn som vi skal ta vare på fremover også.

Som mange av dere vet, nedsatte KRIKs landsstyre en referansegruppe i fjor som har sett på spillereglene for ledere. Referansegruppa har nå kommet med et forslag til revidering av disse som de mener reflekterer KRIKs tradisjon og kultur. I mediene blir det imidlertid framstilt som at det allerede er konkludert i saken rundt KRIKs spilleregler. Dette er feil. Saken er fortsatt i intern prosess og endelig styrevedtak er ikke gjort.

Referansegruppa har sett spesielt på samlivsspørsmålet og hvordan KRIK historisk har stått i dette spørsmålet. De vurderer det dithen at KRIK har strammet inn sin praksis noe de siste årene. Dette har også administrasjonen i økende grad fått tilbakemeldinger om at oppleves som inkonsekvent for organisasjonens frivillige.

Referansegruppa anbefaler at KRIK beholder et klassisk syn på ekteskapet, men finner en mer hensiktsmessig praksis. På denne bakgrunn peker de på to alternative veier i spørsmålet om hvordan KRIK skal praktisere sitt ståsted i møte med ledere i KRIK, og samtidig ivareta sine verdier som tydelig og raus.

  • Alt 1: KRIK utformer en praksis basert på en forståelse av at lederes samlivssyn er så viktig at det er et inklusjons-/eksklusjons-kriterium for å være leder i KRIK.
  • Alt 2: KRIK utformer en praksis basert på en forståelse av at det klassiske samlivssynet løftes opp, men at det ikke i seg selv er et eksklusjonskriterium for å være med som leder i KRIK.

Landsstyret skal fortsette sine drøftinger og lande et vedtak over sommeren.

ØNSKER DU Å KOMME MED DINE TANKER OG INNSPILL?

Dersom du er mellom 13 og 26 år, og dermed er i kjernemålgruppen vår, oppfordres du på det sterkeste til å gi oss en lyd. Legg til generalsekretær Silje på Snapchat (krikgeneralen) eller send henne en e-post (silje@krik.no) og si hva du mener om saken. Din mening er viktig!