Publisert: 03.04.19

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
KRIK har opprettet leirfond

I løpet av to uker i høst tok KRIKere fra hele landet 99091 push-ups i innsamlingsprosjektet «Push up-challenge». Pengene som ble samlet inn har nå blitt til et leirfond – slik at enda flere, uavhengig av økonomisk sitasjon, kan få muligheten til å oppleve det gode KRIK-fellesskapet.

STORE FORSKJELLER

Selv om vi bor i et land som scorer høyt på de fleste målinger finnes det fortsatt store forskjeller i Norge. Over 100 000 barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier – med begrensede muligheter for å reise på ferie eller for å delta på ulike fritidsaktiviteter. Vi i KRIK ønsker derfor å ta vår del av ansvaret, og i høst gikk vi sammen som et lag og samlet inn penger til et nyopprettet leirfond.

KRIKs leirfond har som formål å støtte barn og unge som ønsker å dra på KRIK-leir, men som av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å reise. KRIK ønsker å være en organisasjon for alle og vil gjennom leirfondet gi flere barn og unge muligheten til å oppleve det gode KRIK- og leir-fellesskapet.

HVEM KAN SØKE?
 • Alle som er medlem av KRIK* og som ønsker å dra på leir, men som ikke har mulighet grunnet økonomiske årsaker.

*KRIK-medlemskap kr 100,- (dekkes ikke av leirfondet)

HVORDAN SØKE?
 • Skriv en kort søknad til leirfond@krik.no. Søknaden bør inneholde følgende punkter:
  – Navn, alder, adresse og mailadresse*
  – Navn på leiren man ønsker å dra på
  – Kort redegjørelse på hvorfor man søker

*Alt innhold i søknaden vil bli behandlet konfidensielt.

HVA KAN MAN SØKE OM?
 • Deler av eller hele leiravgiften
 • Reisevei til og fra leir
FONDET DEKKER IKKE:
 • Kjøp av utstyr
 • Lommepenger på leir
 • Medlemsavgift i KRIK
ØVRIGE SPØRSMÅL?

Ta kontakt på leirfond@krik.no.