KRIK i menigheten

KRIK ønsker å være en inngangsport til barn og ungdommers engasjement i et menighetsfellesskap. Lokallagskonseptet er et enkelt og spennende verktøy for å nå ungdom. Gjennom et lavterskeltilbud med en tydelig kristen profil skaper et KRIK-lokallag trosidentitet hos unge mennesker.

Aktivitet og idrett favner rundt en bred gruppe og gjennom KRIK får unge oppleve å ta ansvar og engasjere seg. Et lokallag kan bidra til at ungdommer fra andre miljøer deltar i menigheten og blir en del av fellesskapet. Lokallag som har trening før ungdomsklubben i menigheten opplever at det er enklere å invitere ungdommene med videre i menigheten.

KRIK kan også brukes i forbindelse med konfirmantundervisningen. Det å introdusere konfirmantene for KRIK-konseptet kan gjøre at de fortsetter å delta også etter endt konfirmasjonstid. Det er to modeller som brukes i forbindelsen mellom lokallag og konfirmasjon:

1. KRIK som valgfag: Menighetene registrerer eget konfirmantlokallag. Konfirmanten får mulighet til å velge KRIK som valgfag i tillegg til å delta på den ordinære konfirmantundervisningen.
2. KRIK gir godkjent timetall: Konfirmantene får mulighet til å delta på KRIK-treninger i løpet av året i allerede eksisterende lokallag. Oppmøte på KRIK-trening vil gi godkjent x antall timer.

Les mer om KRIK i menigheten her.

ØNSKER DU Å BRUKE KRIK SOM EN DEL AV TROSOPPLÆRINGEN?

Les mer om KRIK i trosopplæringen her.