KRIK-kontoret

Vegard Husby
Generalsekretær og Idrettsprest
Magnus Kolbjørnsgard
Forretningsutvikler
Marianne Eikelia
Administrasjonskonsulent
Jon Kjetil Fossli
Assisterende generalsektretær
Markus Høst Hansen
Økonomileder
Liv Myrlid Austbø
Lokallagsansvarlig
Ole Nygaard
Kommunikasjonsleder
Sofie Solbakken
Prosjektleder leir og lokallag
Lina Holberg
IT-leder og utvikler
Stian Gustafsson
IT-leder og utvikler
Andreas Holøs
Prosjektleder leir og lederutvikling
Samuel Dirdal-Gustad
Prosjektleder leir og lederutvikling (i permisjon)
Sibylla Erikstein
Prosjektleder leir og lederutvikling
Hans Olav Rein
Grafisk designer
Per Ove Malmin
FamilieKRIK-leder og rådgiver
Andrea Rokseth
Innsamlingansvarlig
Marte Sofie Røhne Rossavik
Administrasjons- og IT-ettåring
Constanse Borge
Innsamlingsettåring
Johannes Sløgedal
Kommunikasjonsettåring
Markus Fluge
Lokallags- og IT-ettåring