KRIK-KONTORET

Vegard Husby
Generalsekretær
Anita Nymoen Gjerlaug
Personalansvarlig
Markus Høst Hansen
Økonomiansvarlig
Kristine Stokke Bergerud
Kommunikasjonsansvarlig
Hans Petter Berge Hammersmark
Programsjef
Eirin Venås
Leiransvarlig
Magnus Kolbjørnsgard
Forretningsutvikling
Bjørnulf Tveit Benestad
Idrettsprest
Lina Holberg
IT-ansvarlig (delvis studieperm)
Stian Gustafsson
IT-ansvarlig og app-utvikler
Ingeborg Klungerbo
Lokallagsansvarlig (i vikariat)
Per Ove Malmin
FamilieKRIK-leder og rådgiver
Samuel Dirdal Gustad
Prosjektmedarbeider KRIK-konfirmanten
Andrea Rokseth
Innsamlingsettåring
Maja Murvold
Administrasjonsettåring
Hans Olav Rein
Grafisk designer
Tarjei Bjor Aasbø
Lokallagsettåring
Aksel Høst Hansen
Kommunikasjonsettåring