KRIK-KONTORET

Vegard Husby
Generalsekretær
Anita Nymoen Gjerlaug
Personalansvarlig
Markus Høst Hansen
Økonomiansvarlig
Kristine Stokke Bergerud
Kommunikasjons- og markedsansvarlig
Magnus Kolbjørnsgard
Forretningsutvikler
Hans Petter Berge Hammersmark
Programsjef
Eirin Venås
Leiransvarlig
Samuel Dirdal Gustad
Leiransvarlig
Bjørnulf Tveit Benestad
Idrettsprest
Lina Holberg
IT-ansvarlig (delvis studieperm)
Stian Gustafsson
IT-ansvarlig og app-utvikler
Ingeborg Klungerbo
Lokallagsansvarlig (i vikariat)
Per Ove Malmin
FamilieKRIK-leder og rådgiver
Andrea Rokseth
Innsamlingsettåring
Maja Murvold
Administrasjonsettåring
Hans Olav Rein
Grafisk designer
Aksel Høst Hansen
Kommunikasjonsettåring
Tarjei Bjor Aasbø
Lokallagsettåring
Liv Myrlid Herfjord
Leirkoordinator (Praksisstudent)