KRIK-KONTORET

Magnus Hvalvik
Konstituert generalsekretær
magnus@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Anita Nymoen Gjerlaug
Økonomi- og administrasjonsleder
anita@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Marie Harbo Øygard
Internasjonal leder
marie@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Eirik Flesjå Olsen
Økonomikonsulent
eirik@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Anne Kristine Robsahm Berg
Kommunikasjonsansvarlig
ak@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Christoffer Nohre
Grafisk designer
christoffer@krik.no
Tlf: 22 58 80 26
Lina Holberg
IT-ansvarlig
lina@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Lasse Thomassen
Innsamlingsansvarlig
lasse@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Hans Petter Berge Hammersmark
Leir- og lederutviklingsansvarlig
hp@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Truls Petter Jørgensen
Frivillighet- og lederutviklingsansvarlig
truls@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Maren-Kristine Pettersen Hetland
Lokallagsansvarlig og landsdekkende DM
maren@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Stine Stokkeland
Landsdekkende DM
stine@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Helge Åkernes
Utviklingsansvarlig og landsdekkende DM
helge@krik.no
Tlf: 99 26 56 20
Svend Andreas Aspaas
Prosjektleder idrettsprest og utviklingsansvarlig
svend@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Bjørnulf Tveit Benestad
Idrettsprest og programansvarlig
bjornulf@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Maria Aarsland
Konsulent internasjonalt
maria@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Per Ove Malmin
FamilieKRIK-koordinator og rådgiver internasjonalt
perove@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Paul Atina Omayio
Prosjektleder idrettsintegrering
paul@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Magnus Kolbjørnsgard
Administrasjonsettåring
magnusk@krik.no
Tlf: 22 58 80 20
Marte Killingmo Kolstad
Lokallagssettåring
marte@krik.no
Tlf: 22 58 80 20