KRIK-kontoret

Vegard Husby
Generalsekretær og Idrettsprest
Anita Nymoen Gjerlaug
Personalansvarlig
Markus Høst Hansen
Økonomiansvarlig
Magnus Kolbjørnsgard
Forretningsutvikler
Jon Kjetil Fossli
Assisterende generalsektretær
Ole Nygaard
Kommunikasjons- og markedsansvarlig
Eirin Venås (80% permisjon)
Leir- og lederutviklingsansvarlig
Andreas Holøs
Leir- og lederutviklingsansvarlig
Lina Holberg
IT-ansvarlig
Stian Gustafsson
IT-ansvarlig og app-utvikler
Samuel Dirdal-Gustad
Leir- og lederutviklingsansvarlig
Sibylla Erikstein
Leir- og lederutviklingsansvarlig
Hans Olav Rein
Grafisk designer
Liv Myrlid Austbø
Lokallag- og lederutviklingsansvarlig
Per Ove Malmin
FamilieKRIK-leder og rådgiver
Andrea Rokseth
Innsamlingansvarlig
Aksel Høst Hansen
Innholdsprodusent
Marte Sofie Røhne Rossavik
Administrasjons- og IT-ettåring
Constanse Borge
Innsamlingsettåring
Johannes Sløgedal
Kommunikasjonsettåring
Markus Fluge
Lokallags- og IT-ettåring