Paul, Nadeen og Ingeborg, Lokallagsansvarlig i KRIK
Publisert: 11.06.21

Skrevet av: Maren-Kristine P. Hetland og Bjørnulf T. Benestad
Nadeen og Paul trer til side, men KRIK Mangfold består!

Arbeidet som i dag kalles KRIK Mangfold startet som et integrerings- og mangfoldsprosjekt kalt «Sosiale idrettsgrupper på Østlandet» i 2016. Med midler fra IMDi og i samarbeid med både ACTA og Laget, inviterte KRIK flyktninger og nye landsmenn på KRIK-treninger, turneringer og leirer. Prosjektet ble ledet av Paul Atina Omayio, en mann med klart hode og et stort hjerte for ungdommer. Som pastor i en internasjonal menighet i Oslo, hadde han et stort nettverk blant migrantmenighetene i Oslo, som han involverte i arbeidet inn mot asylmottakene.

Gjennom de siste fem årene har prosjektet stadig utviklet seg. Nye lokallag er etablert, turneringer, Sportsfester og skikurs har blitt arrangert og mange som ellers ikke ville visst om leir, har fått være med på både ARENA og EXPLORE. Ikke minst har etablering av egne KRIK Mangfold kompetansegrupper drevet av frivillige, vært viktig. Først i Oslo og senere i byer som Trondheim, Kristiansand, Volda, Bergen. Bålkvelder, skøytekurs, overnattingsturer, middag før lokallagstreninger er noen av det som har skjedd over store deler av Norge, samt det å stadig rekruttere til leir, både fra migrantmenigheter og bofellesskap. Som et resultat av Pauls arbeid med å rekruttere til leir, kom en av deltakerne på banen og ble Pauls kollega det siste året: Nadeen Regidor.

– Målet med KRIK Mangfold har aldri vært å lage en organisasjon i organisasjonen. Vi ønsket genuint å bidra i fellesinnsatsen Norge trengte med flyktningestrømmen i 2016, men har samtidig hele veien ønsket å bygge KRIK som et mer mangfoldig og fargerikt fellesskap – der mangfold er en del av det vi gjør. Slik kan vi både bygge KRIK-kulturen videre, og samtidig nå flere med det vi gjør, sier Bjørnulf Tveit Benestad, initiativtaker til det første prosjektet.

Nå er tiden kommet for at Paul og Nadeen gir seg som ansatte i KRIK. Det betyr likevel ikke at arbeidet legges ned, eller at de legger bort arbeidet. Begge to fortsetter nemlig som frivillige i KRIK Mangfold-arbeidet.

– Det sier mye om disse to at de fortsetter som engasjerte i KRIK Mangfold, selv om de ikke lenger mottar lønn. Det forteller noe om hva slags folk de er, hvilken motivasjon de har og hva de tenker om saken. Vi er heldige og takknemlige for at vi får ha dem med videre, sier Ingeborg Klungerbo, Lokallagsansvarlig i KRIK og den som vil ha hovedoppfølgingen av arbeidet fremover.

– Vi vil også takke Vegard Nevestad som har vært inne i mindre stillinger ulike perioder, og alle frivillige i kompetansegrupper og på arrangement. Alle disse har vært med på å legge et fundament som vi kan bygge videre på i årene som kommer, sier Ingeborg videre.

Lokallagsansvarlig i KRIK vil ha tett kontakt med Mangfold-gruppene over hele landet. Lokallag, distriktsstyrer og distriktsmedarbeidere vil også være viktige i å ivareta og utvikle mangfoldsgruppene og mangfoldsarbeid regionalt. Om du brenner for mangfold og integrering, og ønsker å bidra inn i dette arbeidet i KRIK, må du ikke nøle med å ta kontakt! KRIK drives hovedsakelig av dyktige og engasjerte frivillige, og kanskje er du akkurat den dette arbeidet trenger?

Ingeborg avslutter: – Til slutt er det vel bare på sin plass å gjenta det viktigste, til to av prosjektets viktigste de siste årene: Tusen takk!