KRIK Mangfold

HVA ER KRIK MANGFOLD?

KRIK Mangfold er et integreringstiltak som søker å senke terskelen for samfunnsdeltagelse blant våre nye landsmenn gjennom idrett, lek og aktivitet. Ved å legge til rette for deltagelse på KRIKs nasjonale leirer, lokallag og på spesifikke integreringstiltak ønsker KRIK gjennom engasjementet å bidra inn mot integreringen innenfor idrettsrelatert aktivitet.

KRIK Mangfold har til nå arbeidet i Oslo-området og prøvd ut ulike tiltak med stor suksess – deriblant skikurs for nye landsmenn, KRIM (middag før trening) som invitasjon til lokallagstrening, samt invitasjon til de store KRIK-leirene, flere turneringer og turer. KRIK Mangfold har per i dag en nasjonal kompetansegruppe som holder til i Oslo, som har i hovedoppgave å arbeide inn mot disse tiltakene. Samtidig er det lokale grupper som jobber med å få inn folk på lokallagstreninger. Vi har mangfoldsgrupper i StudentKRIK-lagene i Oslo, Volda, Bergen og Trondheim.

Målgruppen som KRIK Mangfold jobber med kommer fra flere forskjellige bakgrunner – både asylsøkere, innvandrere, migrantfamilier og internasjonale studenter. De fleste er i aldersgruppen 13-25 år.

HVA KAN DU GJØRE?

Det er både meningsfullt og enkelt å engasjere seg i integreringsarbeidet til KRIK. Her er noen konkrete tiltak som du kan gjøre:

  • Koble deg på allerede eksisterende aktiviteter. Se over for hva vi gjør.
  • Legge til rette for nye aktiviteter i ditt nærområde. Eksempler på tiltak kan være turgruppe eller middagsgrupper.
  • Besøke asylmottak og ha aktiviteter med beboerne der.
  • Skape engasjement for integrering blant dine venner i lokallaget. Inviter noen nye til ditt lokallag!
  • Ha leker i lokallaget ditt som bygger relasjoner og som er enkle å lære bort.

KRIK vil gjerne støtte og hjelpe deg med å komme i gang med hva du kan gjøre på din hjemplass. Ta kontakt for å få hjelp med å iverksette idéene. Spørsmål? Kontakt Liv Myrlid Herfjord på liv@krik.no.