Sammen med resten av gjengen i KRIK Skaun er Egil Wormdal godt i gang med å samle inn penger til historiens første KRIK frisbeegolfbane.
Foto: Marte Wormdal
Publisert: 16.03.20

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
KRIK med egen frisbeegolfbane

Egil Wormdal (22), styreleder og ildsjel i KRIK Skaun, turte å tenke og drømme stort. Nå er KRIKs første frisbeegolfbane ganske snart et faktum.

– Når og hvordan dukket ideen om en egen KRIK frisbeegolfbane opp?
– Skoleåret 17/18 gikk jeg på KRIK-linjen ved Fjellhaug Bibelskole i Oslo. Før bibelskoleåret hadde jeg mest lyst til å komme meg lengst mulig bort fra den lille bygda i Trøndelag, men underveis i skoleåret fikk jeg det for meg, kall det gjerne et kall, at jeg skulle tilbake til Skaun for mer enn bare å jobbe. Jeg skulle hjem til Skaun og forsøke å være det forbildet jeg manglet da jeg vokste opp her. Jeg hadde KRIK i tankene allerede da, og fikk i ettertid også spørsmål fra et par karer i bygda om å dra i gang et lokallag. Etter disse bekreftelsene var det lite nøling og jeg fikk samla sammen en gjeng med engasjerte ungdommer som kunne tenke seg å være med i styret. I januar 2019 ble stiftelsesmøtet avholdt og KRIK Skaun ble en realitet.

– Hvorfor akkurat frisbeegolf?
– Ideen om en KRIK Frisbeegolfbane kom omtrent like tidlig som tanken om å starte lokallag. Før Fjellhaug hadde jeg knapt tatt i en frisbeegolfdisk, men det tok ikke lang tid før jeg ble veldig glad i denne lavterskelidretten. Frisbeegolf er en aktivitet som setter svært få krav til fysiske forutsetninger, erfaring og ferdighetsnivå. I tillegg til dette er jeg stor fan av at man kan dra sammen som en gjeng og gjøre frisbeegolfkastingen til en sosial greie. Før oppstarten av lokallaget var jeg i et møte med kulturavdelingen i kommunen, for å høre hvilke tanker de hadde om oppstart av KRIK i bygda. Det viste seg at kommunen i flere år hadde forsøkt å starte opp et allidrettstilbud for ungdom, noe som gjorde at ideen ble mottatt med åpen armer. Om dette ikke var surrealistisk nok i seg selv, ble det i samme møte nevnt at kommunen på sikt hadde et ønske om å bygge en frisbeegolfbane i kommunen, men at dette ville ta tid grunnet mangel på ressurser. Da dukka ideen om en KRIK frisbeegolfbane opp. Tenk å få kunne gi noe så bra til bygda, samtidig som vi får fronta KRIK og det fantastiske arbeidet vi gjør – både lokalt og nasjonalt! Det er jo heller ikke til å legge skjul på at det ble en ekstra motivasjon da vi fikk høre at dette er historiens aller første KRIK idretts- og aktivitetsarena.

– Hvordan har fått inn penger til prosjektet?
– I skrivende stund har vi samlet inn i overkant av 150 000 kroner til prosjektet, som er et resultat av flere hundre e-poster til ulike lokale aktører i Skaun og omegn, samt en innsamling vi har på lokalverdi.no – et samarbeid med den lokale banken, Orkla Sparebank. Vi har også hatt god kontakt med en journalist i lokalavisa, Sør-Trøndelag, som blant annet har linket til innsamlingen vår i en av avisartiklene om prosjektet. Helt konkret har vi fått 5000 kr fra Statskog, 55 000 kr i prosjektstøtte fra KRIK, 30 000 kr fra Skaun kommune, 10 000 kr fra Børsa Idrettslag, 10 000 kr + én kurv (6000 kr) fra Orkla Sparebank, én kurv fra Fredly Folkehøgskole (6000 kr), 12 000 kr fra Børsa Sanitetsforening og 15 050 kr i gaver gjennom innsamlingen vår på lokalverdi.no (fnd.uz/frisbeegolf).

– Når skal banen stå ferdig?
– Målet er at banen skal stå klar en gang i løpet av sommeren 2020, men det er ikke til å legge skjul på at dette muligens er et noe optimistisk mål. Dette avhenger veldig av hvordan vi ligger an økonomisk, og ikke minst hvordan vi ligger an i prosessen med kartlegging av banen. For å bygge og drifte en god frisbeegolfbane, vil det optimale være å få samlet inn mellom 220 000 – 250 000 kroner. Vi er altså godt i gang, men fortsatt avhengig av enda litt til for at drømmen skal bli realitet.

– Hvor og hvordan kan man være med å gi?
– Vi setter utrolig stor pris på alle gaver som kommer inn, og det er selvsagt fortsatt mulig å bidra med penger. Gaver kan gis til KRIK Skaun på kontonummer 4270.19.43907 eller via Vipps til KRIK Skaun (556529).

– Hva er målet og drømmen med en bane som dette – på kort og lang sikt?
– Vi har et mål om å skape en trygg og god aktivitetsarena, som gjør den berømte dørstokkmila litt kortere, både for unge og gamle i bygda. Vi håper også at banen kan være en arena for å skape idrettsglede, trosglede og livsglede, og ved hjelp av KRIK Skaun sitt arbeid være med på å bevare og inspirere aktiv ungdom i bygda. I tillegg er vi veldig opptatt av å få frem at det er KRIK som står bak banen, for å vise viktigheten av arbeidet vi gjør, men også for å bryte ned enkelte fordommer folk har til KRIK og annet kristent arbeid i bygda. Det er også veldig stas hvis denne banen kan være med på å sette Børsa og Skaun på kartet, ved å gjøre den så spennende og attraktiv som mulig. Jeg kom også i skade for å nevne for lokalavisa at vi ønsker å bygge en av Norges fineste og mest varierte frisbeegolfbaner, så dette ble også plutselig et mål vi prøver å jobbe etter!

Primus motor for byggingen av frisbeegolfbanen, Egil Wormdal, skuer utover det som etter hvert kan bli den nye, store og populære aktivitetsarenaen i Skaun kommune.

– Avslutningsvis: Har du noen gode råd til andre lokallag som har lyst til å drømme stort, men ikke helt vet om eller hvordan de skal gå frem?
– Drøm stort – ikke vær redd for å komme med de «dumme ideene»! Jeg tror altfor mange sitter inne med ideer og drømmer, nettopp fordi vi sier til oss selv at ideene er dumme og ikke vil la seg gjennomføre. Hvis vi våger å åpne opp for disse drømmene, og i tillegg åpner opp for at Gud kan ta del i tankene og drømmene, kan det åpne seg store muligheter. En annen ting som er viktig å huske på, er at man sjeldent har vondt av litt hjelp og rådgivning – snarere tvert imot. Hør med folk som har peiling og som har kanskje har vært med på lignende prosjekter tidligere. Her er jo vi i superheldige, som har KRIK i ryggen. I tillegg til å ha et stort nettverk med mange engasjerte KRIKere, sitter det en gjeng med fantastisk dyktige ressurspersoner på KRIK-kontoret, som mer enn gjerne vil høre på dine ideer og drømmer, og hjelpe deg på vei for å gjøre drømmen om til realitet. Jeg tror også det er lurt å minne seg selv på hva som er det viktigste. Ofte er de små tingene vel så viktig som de store drømmene. Den største drømmen bør til syvende og sist være at KRIK og hvert enkelt lokallag skal bli en så trygg arena som mulig, hvor ungdommene kan få møte Jesus og bli sett for den de er! En siste påminnelse på tampen; Ef. 2,8 – For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave, avslutter Egil.