Foto: Misjonsalliansen
Publisert: 17.01.19

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
KRIK og Misjonsalliansen inngår samarbeid

KRIK og Misjonsalliansen innleder nå et samarbeid om bistandsprosjekter i Kambodsja. Et partnerskap for framtiden, mener begge.

KRIK har siden 1993 støttet flere idrettsprosjekter i ulike land i Øst-Afrika. Gjennom organisert idrettsarbeid, ledertrening og holdningsskapende arbeid har KRIK vært med på å bygge mennesker, samfunn og fellesskap i de landene de har vært engasjert i. Tusenvis av ungdommer har fått en tryggere hverdag og bedre framtidsutsikter takket være et inkluderende idrettsarbeid der deltakerne har blitt sett, møtt, bekreftet og utfordret.

Etter en prosess med restrukturering av sitt internasjonale arbeid har KRIK nå inngått en treårsavtale med Misjonsalliansen. Misjonsalliansen har siden 1901 vært en tydelig, diakonal misjonsorganisasjon som i dag er med og bekjemper fattigdom, fremmer rettferdighet og deler tro i ti land i Sør-Amerika, Asia og Afrika.

KRIK skal finansiere og bidra med faglig kompetanse inn i ulike idrettsrelaterte ungdomsprosjekter i Kambodsja og støtte arbeid i dette landet drevet av Misjonsalliansens partnere. Gjennom nettverk av ungdommer på nasjonal- og provinsnivå skal KRIK være med å utdanne ledere og drive opplæring i idrett.

Les mer om prosjektene her.

Misjonsalliansen er stolte over det nye samarbeidet med Kristen Idrettskontakt, og vi anerkjenner den gode kompetansen organisasjonen har opparbeidet seg. I et komplekst bistandsarbeid, og med store forventninger i en mangfoldig og presset innsamlingssektor, må gode krefter søke sammen for å finne fram til de beste løsningene for et faglig vellykket prosjektsamarbeid, sier generalsekretær Andreas Andersen i Misjonsalliansen. Andersen tror vi vil se flere eksempler på slike samarbeid mellom organisasjoner i fremtiden og legger til: – Kanskje skal flere av oss som driver i denne bransjen i større grad samarbeide for å bygge opp et velegnet apparat og få enda bedre kvalitet og mer effekt ut av arbeidet.

KRIKs styre og ledelse er fornøyde med den nye modellen og mener den viderefører det internasjonale engasjementet på en god måte.

Vi ser frem til å samarbeide med Misjonsalliansen. Det er en organisasjon med mye god fagkompetanse som passer oss godt. De jobber tverrkirkelig og er moderne og tilpasningsdyktige. Dette gleder vi oss til, sier konstituert generalsekretær Magnus Hvalvik.

Samarbeidet mellom de to organisasjonene vedrørende KRIKs internasjonale engasjement gjelder fra januar 2019.