Beachhåndball på KRIK ACTION 2023
Foto: Viktoria Eide // KRIK Media
Publisert: 02.02.24

Skrevet av: Andrea Rokseth
KRIK-supporternes innsats avgjørende i 2023

2023 er over, og vi ser takknemlige tilbake på et år med vekst og stort engasjement. Enda et år har KRIK blitt båret av mennesker som har gitt av sin tid, og sine ressurser og penger. I 2023 er vi spesielt takknemlige for en økning i fastgivertjenesten. Fastgiverinntektene har økt med 18%. Det er vi fantastisk glade og takknemlige for.
Tusen takk til deg som er med å gi!KRIK-supporter er KRIK sin fastgivertjeneste. Supporterne er helt avgjørende for KRIKs fremtid, både for eksistens og liv i organisasjonen.


KRIK-supporterne er utrolig viktige for KRIK. De utgjør en helt avgjørende bærebjelke for alt som skjer av KRIK-aktivitet. Dette ble synliggjort på en spesiell måte i 2023, som var det første året med redusert statsstøtte. Vi trenger giverne våre mer enn noen gang! Fastgivertjenesten i KRIK består nå av over 1500 KRIK-supportere. Dette er mennesker som ønsker å investere i arbeidet til KRIK med å kombinere tro, idrett og felleskap. Vi er takknemlige for hver enkelt en. 25% av KRIK-supporterne er faktisk under 27 år! Dette vitner om flere hundre unge voksne som ønsker å ta eierskap til KRIK også gjennom sine penger.  

Økningen er et fantastisk startskudd på en videre utvikling. Vi har hatt en sammenhengende nedgang i flere år, men nå har tendensen snudd. Giverkulturen går nå oppover for første gang siden 2017. Dette er inspirerende for alle som bryr seg om KRIK – for i 2024 trenger vi enda flere mennesker som vil være med å investere i vårt arbeid.

Sammen vil vi gjøre alt vi kan for å nå ut til nye, unge mennesker!


Ønsker du også å være med som KRIK-supporter?
Les mer og bli med her.