Foto: KRIK Villmark
Publisert: 10.06.24
KRIK Villmark kjører på!

KRIK Villmark har tatt 2024 med storm. KRIK Villmark er en kompetansegruppe i KRIK som ble startet i 1985. I 2024 har Villmark gjennomført, og planer om å avholde åtte arrangementer. Vi tok en prat med Tiril Kloster Skogland for å få innsikt i hvordan kompetansegruppen har blitt drevet det siste året.

 

Nøkkelen til suksess: Engasjerte folk
Tiril forklarer at nøkkelen til å arrangere så mange aktiviteter ligger i engasjerte folk, som liker KRIK og liker friluftsliv, og ikke minst turledere som vil ha ansvar. Årsmøtet høsten 2023 ble også en workshop for hva KRIK Villmark skulle gjøre det neste året. Her deltok enda flere enn tidligere, og idemyldringen førte til en rekke nye initiativer:
«Det kom mange forslag til ting som kunne arrangeres. For å konkretisere ideene satt vi krav om tre turledere på hver tur, overkommelig turplanlegging og passende tidspunkt. Flere av dem som møtte opp og var interesserte, fikk ta på seg ansvar for gjennomføring av turer.»

 

Fellesskap på tvers av Landet
Å være en del av KRIK Villmark gir en unik mulighet til å bygge vennskap og fellesskap over hele landet. «Det er utrolig spennende å arrangere turer og samle folk med samme interesser,» sier Tiril. Hun understreker viktigheten av nasjonal tilknytning, både gjennom deltakernes bakgrunn og valg av tursteder. For å øke deltakelsen på årsmøtet, som nå også er digitalt, håper de å engasjere flere i beslutningsprosessen og utvidelsen av gruppen.


Styret
KRIK Villmarks styre består nå av fem personer spredt rundt i landet. Noen få kjenner hverandre fra før, mens andre har blitt kjent gjennom ulike arrangementer som Villmark har arrangert. Tiril er ikke i styret, men har engasjert seg som turleder. Hun trekker frem KRIK Villmark som «En spennende kompetansegruppe som samler folk fra hele landet med forskjellig kompetanse og nivå. Samtidig skapes det et unikt fellesskap rundt friluftslivsinteressen og fokus på Jesus.»
Styret ønsker alle velkommen til åpent årsmøte og workshop digitalt onsdag 30.oktober kl. 18:00. Følg med på Facebook-siden for informasjon.

 

Arrangementer i 2024:

Er du interessert i mer?

Er du interessert i å høre mer om KRIK Villmark?
Er du interessert i å engasjere deg i KRIK Villmark?
Sitter du med en ide som KRIK Villmark kan være interessert i?

Kontakt
Leder i KRIK Villmark: Mathias Andresen: 906 68 691 //villmark@krik.no

Tiril Kloster Skogland: 466 69 409

KRIK Villmark på Facebook og Instagram.