Gi en gave

Ungdom i dag trenger et felleskap hvor de kan bli sett, få tro på seg selv, og tro på Gud. Vi håper at KRIK-felleskapet kan være et sted hvor ungdommer få oppleve dette, og trenger din hjelp til å nå ut til enda flere.

Som KRIK-supporter kan du være med å heie på KRIK, og gi KRIK stabilitet. KRIK er så takknemlige for, og helt avhengige av, gaver og KRIK-supportere som gir fast. Tusen takk!

Hvorfor bli KRIK-supporter?

Som KRIK-supporter er du med å legge til rette for idrettsglede, trosglede og livsglede. Alt for få barn og unge får en invitasjon til et kristent felleskap. Alt for mange føler seg ensomme.

Som KRIK-supporter heier du på barn og unge, og bidrar til at de kan bli en de av trygge idrettfelleskap. Vi har sett at idrett gjør det lettere å invitere med nye, og at aktivitet fungerer som en lavterskel inngangsport til kristen tro. Tusenvis av frivillige ledere ønsker å gi ungdommer et trosbyggende, inkluderende felleskap gjennom leir og lokallag. Som KRIK-supporter er du med å legge til rette fr at vi kan invitere flere med – også i fremtiden.

Dine gaver når også utenfor vår egen landegrense. Gjennom KRIK og Misjonsalliansens samarbeidsprosjekt Idrett krysser grenser, kan du gi barn og unge i Kambodsja, Brasil, Bolivia og Ecuador idretts- og trosfellesskap. 10% av givertjenesten din går til å skape en arena der idrett brukes for å hjelpe vanskeligstilte barn og familier ut av fattigdom og kriminelle miljø.

Du er med å realisere leirer og lokallag med dine gaver! Tusen takk!

Vi ønsker å høre fra deg hvis du lurer på noe

FORSKJELLEN PÅ MEDLEMSKAP OG KRIK-SUPPORTER

Et KRIK-medlemskap utløser statlig støtte. Denne støtten gir oss trygge økonomiske rammer og mulighet til å gjøre leir- og lokallagsarbeidet vårt enda bedre. Et ordinært KRIK-medlemskap koster 120 kroner i året. For familiemedlemskap er prisen 300 kroner.

Samtidig er det mange som ønsker å gi mer til KRIK enn det KRIK-medlemskapet koster, og det kan man gjøre gjennom å bli KRIK-supporter. Som KRIK-supporter bestemmer du selv ønsket beløp på din fastgivertjeneste. På samme måte som vi er avhengige av KRIK-medlemskap, er vi helt avhengig av faste gaver fra KRIK-supportere. Det gir oss mulighet til å fortsette å bygge KRIK-felleskapet – i bygd, by, lokalt, nasjonalt, og internasjonalt. Tusen takk!

ENGASJER DEG PÅ ANDRE MÅTER

Det finnes flere måter å engasjere seg i KRIK på. Bli med å be for KRIKs arbeid eller bli med som frivillig.

 

Les mer om Vilkår og retningslinjer for gaver og giveravtaler, og info om skattefradrag her.