Vilkår og retningslinjer for gaver og giveravtaler

KRIK er medlem av Fundraising Norge.

Som standard gjennomføres trekk den 20. i hver måned. Gjelder fastgiverforhold per giro, SMS, AvtaleGiro og Vipps. Dato kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold per SMS belastes telefonregning. Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort/-konto.

Betalinger kan gjøres via nett, enten som betaling med bank- og kredittkort, via Vipps eller SMS. SMS-betalinger belastes via telefonregning.

Gaver til KRIK gir både privatpersoner og bedrifter rett på skattefradrag på gaver mellom 500 og 25 000kr i 2022. Dette innebærer alle enkeltgaver du gir gjennom året, og gavene du gir gjennom å være KRIK-supporter. Fradraget er på 22 prosent av ditt samlede bidrag til KRIK i 2022.

KRIK rapporterer din gave til Skatteetaten. Dette vil gi deg automatisk fratrekk på skatten, og fradraget vil stå utfylt i skattemeldingen din. For å gjøre dette må vi ha registrert ditt personnummer.

Gavene må være på konto innen 31.desember for at du skal få skattefradraget for det aktuelle året.

Bedrifter kan også få skattefradrag for gaver til KRIK. De samme reglene gjeder for bedrifter som for private personer, og KRIK rapporterer inn gaver gitt i bedriftens/organisasjonens navn. For å gjøre dette trenger vi at organisasjonsnummeret er registrert. Dette kan du oppgi ved å sende en mail til krik@krik.no, eller ringe 22 58 80 20

Du kan si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Send mail til kriksupporter@krik.no eller ring oss på telefon 22 58 80 20.
E–post bør inkludere navn, adresse, telefonnummer på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

SMS: Ved fastgiverforhold på SMS kan dette også avsluttes ved å sende «KRIK SUPPORTER STOPP» til 2490.

AVTALEGIRO: Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekk etter avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter trekkfiler er sendt.


Spørsmål?
Gjerne ta kontakt med oss på
kriksupporter@krik.no
22 58 80 20