Vilkår og retningslinjer for gaver og giveravtaler

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for gaver og giveravtaler.

Kristen Idrettskontakt, KRIK, ønsker å legge til rette for trygge, positive og inkluderende fellesskap preget av idrettsglede, trosglede og livsglede. KRIK ønsker i tillegg å gjøre det enklere for ungdom og unge voksne å være kristne i sine idrettslag og miljøer, motivere de som er glade i idrett til å delta aktivt i kirke og menighet, og samtidig bevare mennesker i troen på Jesus Kristus.

KRIK har som visjon å skape idrettsglede, trosglede og livsglede.
KRIK har som formål å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv, både i idrettslag og menighet.
KRIKs verdier er glede, frihet, stolthet og tydelighet.

KRIK er medlem av Norges Innsamlingsråd.

Betaling

Faste givere:
Gjelder fastgiverforhold per giro, SMS, AvtaleGiro og Vipps.

Som standard gjennomføres trekk den 20. i hver måned. Dette kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold per SMS belastes telefonregning. Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort/ -konto.

Enkeltstående gaver:
Betalinger kan gjøres via nett, enten som betaling med bank- og kredittkort, via Vipps eller SMS. SMS-betalinger belastes via telefonregning.

Oppsigelse av faste avtaler
Send mail til kriksupporter@krik.no / krik@krik.no eller ring oss på telefon 22 58 80 20 (hverdager mellom kl. 09-15). Dette gjelder avtaler om faste bidrag via SMS, Avtalegiro, Vipps og papirgiro.
E–post bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller e–postadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Ved fastgiverforhold på SMS kan dette avsluttes ved å sende «KRIK SUPPORTER STOPP» til 2490.

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekk etter avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter trekkfiler er sendt.

Angrevilkår

Inngåelse av faste betalinger:
Du har mulighet til å angre ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både giro, SMS, Vipps og AvtaleGiro.

I utgangspunktet er det ikke mulig å trekke tilbake tidligere gaver, men KRIK åpner for bruk av skjønn i slike situasjoner slik at siste gave helt eller delvis kan betales tilbake.

Skattefradrag
Gjelder kun ved gaver og giveravtaler.