Andakt: Lagspill


Om hvordan vi alle er en del av Jesu store lag, og vårt lokallag.

«1. kor 12»
Å være kristen er å være en lagspiller. Om lillefingeren er knukket, lider hele kroppen. Om høyrefoten scorer, vinner hele kroppen. Om venstrebacken lider, sliter hele laget. Om spissen scorer, vinner hele laget. Som kristne er vi er alle en del av Jesu kropp på jord. Vi er Jesus, men vi er det ikke mer enn andre. For vi trenger hele laget, og alle på laget. Vi trenger samholdet og styrken i fellesskapet fra innsiden, og variasjonen i egenskaper og gaver i handlingen. Og mest av alt trenger vi å være koblet på hjertet og hodet. Ingen kan være Kristi kropp på egenhånd. Vi er lemmene på kroppen, Jesu kropp. Uten Ham er vi ingenting. Uten Ham mangler laget vårt både plan og mening.

UTFORDRING

I KRIK er det en grunnleggende viktig tanke å se alle, uansett om man er taler på kveldsmøtet eller står i oppvasken på kjøkkenet, om man leder en trening eller er en som beveger seg i bakgrunnen og hilser på nye, uten at andre ser det. Dette er nok like mye en praktisk erkjennelse av at leiren eller lokallaget ikke hadde fungert uten at hver og en gjorde akkurat sin jobb. Hvordan svarer det til dagens tekst?

  • Hva sier dette og teksten om hver enkelts plass i gruppa?
  • Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å forstå sin egen verdi – både i lokallaget og i Guds øyne? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å se og anerkjenne hverandres gaver?
  • Kan vi gjøre det uten at det betyr at vi må sammenlikne oss, rangere og nedvurdere oss selv og andre samtidig?
BØNN

Kjære Jesus, Takk for at vi alle har en plass i din nærhet, at vi er et lem på din kropp. Takk for at det betyr at vi både er koblet fast innover mot deg, og at vi har vår plass i ditt arbeid på jord. Takk for at du elsker oss og kan bruke oss med det vi er og har. Hjelp oss å se og bekrefte hverandre i denne vissheten.

Amen.

TIL EN EVENTUELL GRUPPESAMTALE
  • Hvilken rolle er viktigst i et lag?
  • Kjenner vi eksempler fra idrett der det at noen blir mer verdsatt enn andre gjør at lagfølelsen ødelegges og samarbeider rakner (feks Man Utd og noen av Solskjærs utfordringer.)
  • Til ettertanke: Hva er din rolle i dette laget?
  • Til to og to: Hva er den andres styrker, gaver og positive bidrag til Lokallaget?