Publisert: 16.05.24

Distriktsleder i Rogaland

Kristen Idrettskontakt er en barne- og ungdomsorganisasjon som ble startet i 1981. KRIKs visjon er å skape idrettsglede, trosglede og livsglede.

Vil du være med å lede KRIK-arbeidet i Rogaland? Som distriktsleder i KRIK Rogaland er du en nøkkelpersoner for å koble sammen KRIK-kontoret i Oslo med den økende aktiviteten lokalt. Du er KRIKs ansikt utad og hjelper lokallagsledere med å lykkes i sitt frivillige engasjement. Som distriktsleder får du rom til å være kreativ og iverksette tiltak du brenner og ser behov for.

Hovedarbeidsoppgavene er:

  • Oppfølging av eksisterende lokallag og lokallagsledere i distriktet
  • Promotere KRIK i distriktet, samt hovedansvar for stand på Impuls
  • Videre vekst i StudentKRIK-arbeidet
  • Delaktig og bistå styret i KRIK Rogaland

Det arrangeres egne samlinger der distriktslederne møtes for å dele erfaringer, bli bedre kjent og utvikle KRIKs distriktsarbeid. Du vil også få tilbud om å delta som distriktsleder på enkelte av KRIKs nasjonale leirer med ansvar for å promotere lokallag.

Vi ser etter deg som er:

  • Nettverksbygger
  • Proaktiv og trives med å jobbe selvstendig
  • Lederegenskaper og engasjerende
  • Brenner for KRIKs visjon

Ansettelsesforhold:

  • 20% ettårig prosjektstilling, med muligheter for forlengelse
  • Lønn etter KRIKs lønnsregulativ

Søknadsfrist: 31.05.2024
Ønsket tiltredelse: 01.09.2024

Søknad, CV og eventuelle spørsmål rettes til forretningsutvikler i KRIK, Magnus Kolbjørnsgard: magnusk@krik.no