Vi gjør det vi kan for å ha leir i sommer!

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og en vanlig sommer byr på gode leirdager! Kulturdepartementets festival- og leirmelding kommer i mai, og blir veiledende for årets leirsommer. Vi i KRIK har tro på at det skal bli leir av noe slag, og vi planlegger etter beste evne inntil videre.

Vi tar restriksjoner og smittevern på alvor, og det skal være trygt å komme på leir. Vi har derfor planer for hvordan vi skal gjennomføre eventuelle nedskalerte leirer av god kvalitet. Dersom vi ser oss nødt å avlyse, vil alle påmeldte selvfølgelig få refundert leiravgiften!