Smittevern på KRIK-arrangement!

Vi tar restriksjoner og smittevern på alvor, og det skal være trygt å komme på ARENA (4.-8. august) og CAMP 20+ (8.-11. august). Vi har planlagt godt og hatt løpende dialog med kommuneoverlegen i Grimstad om gjennomføringen. Vi har gode rutiner for hvordan vi skal håndtere eventuell smitte som skulle oppstå. Dersom vi ser oss nødt å avlyse på grunn av eventuelle utbrudd, vil alle påmeldte selvfølgelig få refundert avgiften!

De generelle anbefalingene om smittevern gjelder: Om du kjenner på symptomer eller er syk rett før arrangementet må du dessverre holde deg hjemme. Vi oppfordrer alle til å ta en covid-test i forkant av arrangementet. Er du vaksinert eller har hatt covid 19 det siste halvåret, trenger du ikke dette. Når du ankommer området må du fremvise at du er vaksinert eller negativ covid-test. Det vil være håndsprit-stasjoner tilgjengelig ved alle innganger/utganger, samt ved registrering og ved Bibelskolen i Grimstad sin matservering. Vi oppfordrer alle til å følge de vanlige smittevernrutinene om god håndhygiene.

Oppdatering om smittevern på ARENA: Alt det vi arrangerer på ARENA av fellessamlinger blir regnet som arrangement og 1-meteren må derfor overholdes. Siden det er mange påmeldt, deler vi inn deltakerne i to grupper og kjører to morgenmøter og to kveldsmøter til faste tilviste plasser. Dette for å sørge for tilstrekkelig plass innendørs. Aktivitetene gjennomføres som normalt, i kohorter på maks 40 pers, også av smittevernhensyn. Aktivitetene vil være utgangspunkt for inndeling av de to gruppene til fellesmøtene. Øvrig informasjon om smittevern vil bli gitt på stedet. Vi gleder oss til å se deg 4. august – Velkommen!