LOKALLAG

INFORMASJON VEDRØRENDE KORONA OG SMITTEVERN:

KRIK ønsker å bidra aktivt i dugnaden med å stoppe viruset. Det er ikke alltid så lett å vite hvilke aktiviteter man kan gjennomføre og ikke. Vi i KRIK har derfor samlet ulike leker og aktiviteter som tar hensyn til smittevernregler og anbefalinger fra myndighetene. Bli inspirert og les våre aktivitetsveiledere HER og HER.

Og husk: Hold alltid god avstand, uansett aktivitet!

Hva er et lokallag?

KRIK lokallag er et lavterskeltilbud til barn og unge som ønsker å kombinere gleden av idrett med den kristne tro. Det er et samlingspunkt for kristne som er glade i lek og idrett. Fokus på prestasjon legges til side. På en lokallagssamling skal alle føle seg inkludert, sett og ivaretatt. Lokallaget drives av lokale ledere, og er et tilbud til alle i lokalmiljøet. Det finnes lokallag for barn, ungdom, konfirmanter og familier, lokallag tilknyttet menighet og mer frittstående lokallag. For KRIK betyr lokallagene utrolig mye. Lokallagene er det som driver KRIK mellom de store leirene, og er selve ryggraden i organisasjonen. Det er her visjonen om idrettsglede, trosglede og livsglede virkelig får blomstre. Her inne på lokallagssidene vil du finne hjelp til å starte, drifte eller delta i et lokallag.

I et KRIK lokallag er det mange muligheter – det viktigste er at gleden og leken i aktiviteten ivaretas. I KRIK finnes det lokallag som driver med rene idretter som fotball, dans og paintball – til mer lekbasert og variert trening. Det finnes lokallag som velger å gå tur i fjell og skog, og lokallag som trives best i gymsal. Her står dere helt fritt til å velge det dere liker best! Hvor ofte et lokallag samles varierer. Som et KRIK lokallag kan dere velge å møtes hver uke eller begrense det til annenhver uke eller månedlig. Det finnes også lokallag som fokuserer på et par større arrangementer eller utflukter i løpet av semesteret.

FamilieKRIK-lokallag er voksende og populært. Her samles familier med barn til aktivitet i gymsal eller på tur i skog og mark. FamilieKRIK-lokallag drives på akkurat samme måte som andre lokallag.

Felles for alle lokallag er at en i løpet av samlingen tar en pause og har en andakt. På den måten får det kristne budskapet en naturlig plass i samlingene. På alle KRIK-arrangement skal man få høre om Jesus.

START ET LOKALLAG i dag og vær med på å utvikle og forme KRIK til en fantastisk organisasjon fylt med idrettsglede, trosglede og livsglede. Bare fantasien kan sette grenser for hva man kan finne på i et lokallag. Vi vil oppfordre deg til å tenke fritt og stort! KRIK ønsker å hjelpe deg med å realisere dine ideer og støtte ditt engasjement, så ikke nøl med å kontakte oss.

Hvorfor starte lokallag?

KRIK tror at fellesskap er med på å styrke og opprettholde den kristne tro, og i kombinasjon med lek og idrett finner mange seg til rette i et lokallagsfellesskap. Lokallag er et samlingspunkt hvor barn og unge trygt kan komme som de er, hvor terskelen er lav og mestringsfølelsen er høy. I fellesskap skapes relasjoner og verdier deltakerne tar med seg videre i livet. Ved å være med i et KRIK lokallag blir du en del av en større lokallagsfamilie med gode erfaringer og godt fellesskap.