Lokallag

I KRIK har vi over 300 lokallag rundt om i Norge. Her kan du som er mellom 13-26 år treffe andre unge som er glad i aktivitet. Vi har også lokallag for andre målgrupper, som du kan se litt lengre ned på denne siden. Et lokallag samles 1-4 ganger i løpet av en måned, og opplegget varierer gjerne fra gang til gang. Felles for alle treningene er en pause med andakt, men hos oss er du velkommen uansett om du er kristen eller ei! Under kan du lese litt mer om hva et lokallag er og ulike typer for lokallag.

Hva er et lokallag?

KRIK lokallag er et lavterskeltilbud til barn og unge som ønsker å kombinere gleden av idrett med den kristne tro. Det er et samlingspunkt for kristne som er glade i aktivitet og idrett. Fokus på prestasjon legges til side.

På en lokallagssamling skal alle føle seg inkludert, sett og ivaretatt. Lokallaget drives av lokale ledere, og er et tilbud til alle i lokalmiljøet. Lokallagene betyr utrolig mye, er selve ryggraden i organisasjonen og er det som driver KRIK mellom de store leirene.

I KRIK finnes det lokallag som driver med rene idretter som fotball, dans og paintball – til mer lekbasert og variert trening. Det finnes lokallag som velger å gå tur i fjell og skog, og lokallag som trives best i gymsal. Dere står fritt til å velge det dere liker best! Som et KRIK lokallag kan dere velge å møtes hver uke eller begrense det til annenhver uke eller månedlig.

Ulike typer lokallag:

På alle KRIK-arrangement skal man få høre det kristne budskapet og gi Jesus en naturlig plass.

Hvorfor starte lokallag?

I KRIK tror vi at fellesskap er med på å styrke og opprettholde den kristne tro. I kombinasjon med lek og idrett finner mange seg til rette i et lokallagsfellesskap. I fellesskap skapes relasjoner, mestringsfølelse og verdier som deltakerne kan ta med seg videre i livet. Start et KRIK lokallag, og bli en del av en større lokallagsfamilie med gode erfaringer og godt fellesskap! Rent praktisk gjøres dette ved å trykke på knappen «Start et lokallag her». Fyll deretter ut skjemaet, og så vil vi kontakte deg.

Spørsmål? Kontakt oss på lokallag@krik.no eller kontakt din distriktsmedarbeider