Matteløp


UTSTYR:

  • Matte eller benk

ORGANISERING:

  • 4-6 lag á 4 stk.

Sett benker i en stjerneformasjon. I denne leken skal man ha forfølgelsesløp samtidig som man løper med en matte som alle på laget må holde i. Lag som blir tatt igjen eller har personer som mister taket i matta må sette seg inn i midten. Siste lag igjen vinner.

Variant: Bær en benk istedenfor en matte.