BLI MEDLEM

KRIK er en organisasjon som vil mye, sikter høyt og engasjerer og utfordrer ungdommer både i og utenfor Norge. Takk for at du har lyst til å bli medlem i KRIK – og at vi sammen kan bygge og være en del av gode fellesskap preget av idrettsglede, trosglede og livsglede.

MERK: Medlemsskjemaet under gjelder nye medlemmer. Har du vært KRIK-medlem før, kan du betale medlemskapet ditt her


SOM KRIK-MEDLEM:
  • Støtter du arbeidet til KRIK
  • Får du rabatt på KRIKs leirer, kurs og arrangementer
  • Får du rabatt i KRIKbutikken
  • Mottar du medlemsbladet KRIKnytt to ganger i året
  • Mottar du nyhetsmail fra KRIK annenhver måned
  • Er du med å øke statsstøtten og mulighetene til KRIK
  • Er du i godt selskap med 15 000 andre
HVA KOSTER DET?
  • Ordinært medlemskap koster kr 120,-/år. (Medlemskapet blir også gjeldende for påfølgende år dersom du er nytt medlem og betaler etter 1. juli).
  • Familiemedlemskap passer for deg som har barn. Merk at familiemedlemskap ikke kan tegnes av og mellom søsken, men at en forelder må betale medlemskapet. Du kan ha ektefelle og hjemmeboende barn (inntil året de fyller 18 år) tilknyttet familiemedlemskapet. Barn som har fylt 15 år kan dessverre ikke meldes inn i familiemedlemskapet. Familiemedlemskap koster kr 300,-/år for de seks første familiemedlemmene. Fra og med medlem nr. 7 koster det kr 50,- ekstra per person. Når du betaler familiemedlemskapet gjelder medlemskapet kun ut året (i motsetning til enkeltmedlemskap som blir gjeldene også for påfølgende år dersom man er nytt medlem og betaler etter 1. juli).