Foto: Gaute Ulltang
Publisert: 18.08.20

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Ny og oppdatert smittevernveileder for lokallag

Vi i KRIK ønsker å bidra aktivt i arbeidet med å unngå smittespredning av covid-19. Derfor er det utarbeidet en veileder til deg som er lokallagsleder i et KRIK lokallag. Les derfor veilederen nøye og se til at tiltak og retningslinjer etterfølges på trening og eventuelle arrangementer dere har i lokallaget.

Veilederen tar utgangspunkt i beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet. Les gjerne hele veilederen for smittevern for idrett i denne linken. Her finner du også en sjekkliste for godt smittevern ved trening innen organisert idrett. For å hjelpe deg litt på vei har vi tatt ut det viktigste og mest relevante for KRIK lokallag som du finner i veilederen under. Formålet med veilederen er å gi deg som lokallagsleder råd til hvordan lokallaget på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forbygge spredning av covid-19.

Merk også: En vanlig lokallagstrening kan ikke overskride 20 personer*.

LOKALLAGSLEDERENS ANSVAR:
 • Del informasjon om smitteverntiltak: Du som lokallagsleder er ansvarlig for at lokallagets ledere og deltakere overholder smittevernreglene. Del informasjon med alle gjennom deres informasjonskanaler og/eller ved å henge opp plakater på treningsstedet:
 • Syke deltakere skal holde seg hjemme fra samling.
 • Personer som kan delta: Uten symptomer eller vært symptomfrie i minst ett døgn.
 • Personer som ikke kan delta: Med symptomer eller er i karantene/isolasjon.
 • Personer som får symptomer underveis i aktiviteten må dra hjem så snart som mulig.
 • God hygiene:
  o Alle vasker hender ved ankomst og før hjemreise (eventuelt i pauser).
  o Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt.
  o Unngå spytting og snyting under aktivitet.
  o Unngå deling av drikkeflasker og mat.
 • Godt renhold på toaletter og drikkeplasser.
 • Aktivitetene som arrangeres gjennomføres med minimum 1 meter avstand(gjelder ikke barn under 20 år) mellom personene, og ikke i grupper på mer enn 20 personer.
TRENINGSARENAER OG -LOKALER:
 • Det er nå lov å bruke garderober igjen, men pass på å vaske kontaktflater godt før og etter bruk.
 • Vask toaletter og drikkeservanter jevnlig.
 • Dere kan ha trening på samme arena som andre grupper, men med god avstand. Om det er mulig å starte og avslutte treningene på ulike tidspunkt, anbefales dette.
BRUK AV TRENINGSUTSTYR:
 • Utstyr som innebærer tett kontakt med ansikt og hender, eks. hjelm, hansker osv. bør unngås. Må utstyret brukes skal det desinfiseres.
 • Dere kan bruke felles baller og annet utstyr, men det bør vaskes før og etter trening, samt gjøre en vurdering om det er nødvendig med rengjøring mellom hver økt/aktivitet.
ARRANGEMENTER MED INNTIL 200 PERSONER:
 • Med arrangement menes cuper, konserter, treningsleir og «større» samlinger.
 • Inkludert i gruppen på 200 personer gjelder også tilskuere, kioskfrivillige, deltakere osv. Ansatte og arrangementsansvarlig kan telles utenom de 200.
 • Arrangøren av arrangementet skal ha full oversikt over hvem som er med, dette for å kunne spore eventuell smittespredning i etterkant.
*IDRETT FOR BARN UNDER 20 ÅR:
 • Fra 1. august trenger barn under 20 år ikke lenger følge kravet om 1 meters avstand i forbindelse med idrettsarrangement.
 • Begrensning på gruppestørrelse gjelder fremdeles, og hygiene- og smitteverntiltak bør fremdeles opprettholdes.
ANDRE TILTAK SOM KAN REDUSERE RISIKOEN FOR SMITTE:
 • Øke antallet ledere/instruktører
 • God avstand i pauser
 • Begrens bruk av offentlig transport
 • Hold treningene ute om det er mulig

Veilederen er sist oppdatert 18.08.20.

Ved uklarheter og spørsmål, ta kontakt med lokallagsansvarlig i KRIK, Maren-Kristine P Hetland på maren@krik.no.

Lykke til med lokallagssamlingene!