Smittevernveilederen gjelder for alle KRIK lokallag og skal sørge for at alle treninger og samlinger gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte.
Publisert: 20.05.20

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Ny smittevernveileder for lokallag

OBS. Ny og oppdatert smittevernsveileder finner du her

Endelig kan vi møtes i lokallagene igjen. Men, det er fortsatt en hel rekke råd og retningslinjer vi må forholde oss til for å kunne gjennomføre treningene på en trygg og forsvarlig måte.

Under finner du derfor vår smittevernveilder som gjelder for alle KRIK lokallag. Veilederen er laget til deg som er lokallagsleder, og den har tatt utgangspunkt i «Smittevernveileder for idrett» utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Formålet med veilederen er å gi deg som lokallagsleder råd til hvordan lokallaget kan ivareta smittevernet og forbygge spredning av koronaviruset på en forsvarlig måte. En vanlig lokallagstrening kan ikke overskride 20 personer*.

KRIK ønsker å bidra aktivt i dugnaden med å stoppe viruset, men det er ikke så lett å vite hvilke aktiviteter man kan gjennomføre og ikke. Vi i KRIK har derfor samlet ulike leker og aktiviteter som tar hensyn til smittevernregler og anbefalinger fra myndighetene. Bli inspirert og les vår aktivitetsveileder her.

LOKALLAGSLEDERENS ANSVAR:
 • Del informasjon om smitteverntiltak: Du som lokallagsleder er ansvarlig for at lokallagets ledere og deltakere overholder smittevernreglene. Del informasjon med alle gjennom deres informasjonskanaler og/eller ved å henge opp plakater på treningsstedet.
 • Syke deltakere skal holde seg hjemme fra samling.
 • Personer som kan delta: Uten symptomer eller vært symptomfrie i minst ett døgn.
 • Personer som ikke kan delta: Med symptomer eller er i karantene/isolasjon.
 • Personer som får symptomer underveis i aktiviteten må dra hjem så snart som mulig.
 • God hygiene:
  o Alle vasker hender ved ankomst og før hjemreise (eventuelt i pauser).
  o Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt.
  o Unngå spytting og snyting under aktivitet.
  o Unngå deling av drikkeflasker og mat.
 • Godt renhold på toaletter og drikkeplasser.
 • Aktivitetene som arrangeres gjennomføres med minimum 1 meter avstand mellom personene, og ikke i grupper på mer enn 20 personer.
TRENINGSARENAER OG -LOKALER:
 • Det er ikke lov å bruke garderober til dusjing og skift. Samtidig anbefaler vi at toaletter og muligheter for håndvask gjøres tilgjengelig.
 • Vask toaletter og drikkeservanter jevnlig.
 • Dere kan ha trening på samme arena som andre grupper, men med god avstand. Om det er mulig å starte og avslutte treningene på ulike tidspunkt, anbefales dette.
BRUK AV TRENINGSUTSTYR:
 • Utstyr som innebærer tett kontakt med ansikt og hender, eks. hjelm, hansker osv. bør unngås. Må utstyret brukes skal det desinfiseres.
 • Dere kan bruke felles baller og annet utstyr, men det bør vaskes før og etter trening, samt gjøre en vurdering om det er nødvendig med rengjøring mellom hver økt/aktivitet.
ARRANGEMENTER MED INNTIL 50 PERSONER:
 • Med arrangement menes cuper, konserter, treningsleir og «større» samlinger.
 • Inkludert i gruppen på 50 personer gjelder også tilskuere, kioskfrivillige, deltakere osv.
 • Ansatte og arrangementsansvarlig kan telles utenom de 50.
 • Arrangøren av arrangementet skal ha full oversikt over hvem som er med, dette for å kunne spore eventuell smittespredning i etterkant.
*IDRETT FOR BARN UNDER 20 ÅR*:
 • Fra og med 15. juni kan barn under 20 år drive idrett med «begrenset fysisk kontakt utendørs». Det vil si at regelen om 1 meters avstand ikke gjelder.
 • Begrensning på gruppestørrelse gjelder fremdeles, og hygiene- og smitteverntiltak bør fremdeles opprettholdes.

Veilederen er sist oppdatert 20.05.20.

Ved uklarheter og spørsmål, ta kontakt med lokallagsansvarlig, Maren-Kristine P Hetland på maren@krik.no.

Lykke til med lokallagssamlingene!