OM KRIK

Kristen Idrettskontakt, KRIK, er en kristen medlemsorganisasjon som ble startet i 1981 etter initiativ fra presten Kjell Markset. Hovedmålgruppen er ungdom og unge voksne i aldersgruppen 13-26 år. KRIK har også et sterkt økende familiearbeid. KRIK har i dag ca 15 600 medlemmer (2019).

KRIK ønsker å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag, og arbeider derfor på tvers av landegrenser, idrettsgrener, kirkegrenser, prestasjonsnivå og alder. Gjennom aktivitet og fellesskap skaper KRIK arenaer der barn og ungdom kan vokse i troen på Jesus. KRIKs arrangementer skjer i trygge og rusfrie rammer, og målet er å gi et tilbud som er inkluderende, utrustende og fritt for prestasjonspress.

I løpet av et år arrangerer KRIK en hel rekke nasjonale leirer, kurs og arrangementer. I tillegg har KRIK nærmere 360 aktive lokallag der barn og ungdom møtes til sosialt samvær, aktivitet og andakt på regelmessig basis.