Hvem vi er og hva vi gjør

KRIK – Kristen Idrettskontakt er en medlemsorganisasjon som er satt sammen av mange ledd. I tillegg til våre medlemmer består KRIK av et landsstyre, administrasjonen på KRIK-kontoret, distriktsmedarbeidere, distriktsstyrer og hundrevis av frivillige ledere. Sammen arrangerer vi idrettsleirer og arrangementer, og vi har over 300 aktive lokallag. Hovedmålgruppen er mellom 13-26 år, men vi har også et sterkt økende familiearbeid. Det unike med KRIK er at vi i felleskap med frivillige skaper idrettsarenaer der barn, unge og familier kan vokse i troen på Jesus! Det er mange som digger KRIK. Vi har ca 12 000 medlemmer (2022). Bli med på laget vårt, du også!

VISJON

KRIK har som visjon å skape idrettsglede, trosglede og livsglede.
KRIK har som formål å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv, både i idrettslag og menighet.
KRIKs verdier er glede, frihet, stolthet og tydelighet.

STRATEGIPLAN

På GF 2021 ble strategiplanen for 2022-2025 vedtatt.
Trykk her for å se og lese hele strategiplanen.

DET IDEELLE FREMTIDSBILDET

På GF 2021 ble «Det ideelle fremtidsbildet – KRIK 2031» vedtatt.
Trykk her for å se og lese det ideelle fremtidsbildet i sin helhet.

VERDIER OG VEDTEKTER 

Trykk her for å se og lese KRIKs verdier og vedtekter.

HISTORIE

Les mer om KRIKs historie her.