OM KRIK

Kristen Idrettskontakt, KRIK, er en kristen medlemsorganisasjon som ble startet i 1981 etter initiativ fra presten Kjell Markset. Hovedmålgruppen er ungdom og unge voksne i aldersgruppen 13-26 år. Samtidig har KRIK et sterkt økende familiearbeid. KRIK har i dag ca 15 600 medlemmer (2019).

Gjennom idrett, aktivitet og fellesskap ønsker KRIK å skape en arena der barn og ungdom kan vokse i troen på Jesus. KRIK ønsker med dette å være et lavterskeltilbud for tro og idrett slik at alle som er glade i idrett, uavhengig av nivå, får tilbud om et kristent fellesskap. KRIKs arrangementer skjer i trygge og rusfrie rammer, og målet er å gi et tilbud som er inkluderende, utrustende og fritt for prestasjonspress. KRIK ønsker gjennom sitt arbeid å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag, og arbeider derfor på tvers av landegrenser, idrettsgrener, kirkegrenser, prestasjonsnivå og alder.

I løpet av et år arrangerer KRIK en hel rekke nasjonale leirer, kurs og arrangementer. I tillegg har KRIK nærmere 400 aktive lokallag der barn og ungdom møtes til sosialt samvær, aktivitet og andakt på regelmessig basis.