Hvem vi er og hva vi gjør

KRIK Kristen Idrettskontakt er en medlemsorganisasjon som er satt sammen av mange ledd. I tillegg til våre medlemmer består KRIK av et landsstyre, administrasjonen på KRIK-kontoret, distriktsmedarbeidere, distriktsstyrer og hundrevis av frivillige ledere. Sammen arrangerer vi idrettsleirer og arrangementer, og vi har over 350 aktive lokallag. Hovedmålgruppen er mellom 13-26 år, men vi har også et sterkt økende familiearbeid. Det unike med KRIK er at vi i felleskap med frivillige skaper idrettsarenaer der barn, unge og familier kan vokse i troen på Jesus! Det er mange som digger KRIK, og per nå har vi ca 13 000 medlemmer (2020). Bli med på laget vårt, du også!

VISJON

KRIK har som visjon å skape idrettsglede, trosglede og livsglede.
KRIK har som formål å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv, både i idrettslag og menighet.
KRIKs verdier er glede, frihet, stolthet og tydelighet.

STRATEGIPLAN

På GF 2017 ble strategiplanen for 2018-2021 vedtatt.
Trykk her for å se og lese hele strategiplanen.

DET IDEELLE FREMTIDSBILDET

På GF 2017 ble «Det ideelle fremtidsbildet – KRIK 2031» vedtatt.
Trykk her for å se og lese det ideelle fremtidsbildet i sin helhet.

VERDIER OG VEDTEKTER 

Trykk her for å se og lese KRIKs verdier og vedtekter.

HISTORIE

Les mer om KRIKs historie her.