OM KRIK

KRIK Kristen Idrettskontakt er en medlemsorganisasjon som arrangerer idrettsleirer og arrangementer. I tillegg har vi over 300 aktive lokallag, hvor frivillighet står sentralt! Hovedmålgruppen er mellom 13-26 år, men vi har også et sterkt økende familiearbeid. Det unike med KRIK er at vi, i felleskap med frivillige, skaper idrettsarenaer der barn, unge og familier kan vokse i troen på Jesus! Det er mange som digger KRIK, og per nå har vi ca 13 000 medlemmer (2020). Bli med på laget vårt, du også!

VISJON:

KRIK har som visjon å skape idrettsglede, trosglede og livsglede.
KRIK har som formål å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv, både i idrettslag og menighet.
KRIKs verdier er glede, frihet, stolthet og tydelighet.

STRATEGIPLAN:

På GF 2017 ble strategiplanen for 2018-2021 vedtatt.
Trykk her for å se og lese hele strategiplanen.

DET IDEELLE FREMTIDSBILDET:

På GF 2017 ble «Det ideelle fremtidsbildet – KRIK 2031» vedtatt.
Trykk her for å se og lese det ideelle fremtidsbildet i sin helhet.

VERDIDOKUMENT:

Trykk her for å se og lese KRIKs verdidokument.

HISTORIE:

Les mer om KRIKs historie her.