Hvem vi er og hva vi gjør

KRIK – Kristen Idrettskontakt er en medlemsorganisasjon som er satt sammen av mange ledd.I tillegg til våre medlemmer består KRIK av et landsstyre, administrasjonen på KRIK-kontoret, distriktsmedarbeidere, distriktsstyrer og hundrevis av frivillige ledere.

Sammen arrangerer vi idrettsleirer og arrangementer, og vi har over 300 aktive lokallag. Hovedmålgruppen er mellom 13-26 år, men vi har også et sterkt økende familiearbeid. Det unike med KRIK er at vi i felleskap med frivillige skaper idrettsarenaer der barn, unge og familier kan vokse i troen på Jesus! Det er mange som digger KRIK. Vi har ca 14 000 medlemmer (2023). Bli med på laget vårt, du også!

Hvordan drives KRIK?

VISJON

KRIK har som visjon å skape idrettsglede, trosglede og livsglede.
KRIK har som formål å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv, både i idrettslag og menighet.
KRIKs verdier er glede, frihet, stolthet og tydelighet.

DET IDEELLE FREMTIDSBILDET

På GF 2021 ble «Det ideelle fremtidsbildet – KRIK 2031» vedtatt.
Trykk her for å se og lese det ideelle fremtidsbildet i sin helhet.

STRATEGIPLAN

På GF 2021 ble strategiplanen for 2022-2025 vedtatt.
Trykk her for å se og lese hele strategiplanen.

ÅRSMELDING

Her kan du lese ferskeste årsmelding i KRIK for å bli enda bedre kjent med organisasjonen.

Ler mer her

KRIK er en stor og landsdekkende organisasjon som består av mange ledd. Her får du en oversikt over hvordan organisasjonen drives og er satt sammen.

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er KRIKs høyest vedtaksføre organ og avholdes hvert år. Alle medlemmer i KRIK har møte-, tale- og stemmerett på generalforsamlingen.

LANDSSTYRET

KRIKs landsstyre velges på generalforsamlingen, trekker opp langtidsplaner for arbeidet og forvalter KRIKs midler. Landsstyret er med det KRIKs høyest besluttende organ mellom generalforsamlingene. Etter generalforsamlingen 28. oktober 2023 utgjør følgende representanter:

Jorann Løvland (Styreleder) – styreleder@krik.no

Hans Olav Hole (styremedlem)
Sondre Bjor Aasbø (styremedlem)
Karl Fredrik Øgaard (styremedlem)
Herman Tretteteig (styremedlem)
Ellinor Håbrekke Hangerhagen (styremedlem)
Ingrid-Elisabeth Sundvoll (styremedlem)

Sveinar Medhaug (varamedlem)
Kristin Wennesland Øren (varamedlem)
Ida Marie Osmundnes (varamedlem)
Eskil Kornelius Sjøstrøm (varamedlem)

ADMINISTRASJONEN

KRIKs administrasjon har hovedkontor på Ullevaal stadion i Oslo. Administrasjonen har ansvar for den daglige driften av organisasjonen, og skal også legge til rette for høy frivillig aktivitet i organisasjonen. Trykk her for kontaktinfo til administrasjonen.

DISTRIKTSMEDARBEIDERE

KRIK har i dag flere distriktsmedarbeidere rundt om i landet. Distriktsmedarbeiderne har ansvar for oppstart og oppfølging av lokallagene ute i distriktene, og er viktig kontaktledd mellom hovedkontoret og distriktene. Trykk her for å kontakte distriktsmedarbeiderne våre.

DISTRIKTSSTYRER

I flere av fylkene har KRIK egne distriktsstyrer som fungerer som viktige bindeledd mellom lokallagene i distriktet. Distriktsstyrene arrangerer fellesarrangementer for lokallagene, drar på lokallagsbesøk, holder seminarer og står på stand for å spre ordet om KRIK. Styremedlemmene er engasjerte på frivillig basis.

FRIVILLIGE LEDERE

KRIKs arbeid er bygget ene og alene på frivillighet. Hvert eneste år bidrar flere tusen frivillige ledere med sin tid og kompetanse på leirer, arrangementer, i lokallag og i øvrige verv. Takket være de frivillige og deres engasjement kan KRIK fortsette å bygge gode fellesskap og skape idrettsglede, trosglede og livsglede – både lokalt og nasjonalt. KRIK har også et verdidokument som alle i organisasjonen skal kjenne til. Se og les KRIKs verdidokument her.