LEDIGE STILLINGER

KRIK SØKER FIRE ETTÅRINGER FOR 2020/2021

Å være ettåring i KRIK byr på mange og varierte oppgaver. Det skal være et lærerikt og utviklende år, samtidig som du skal få gjøre en viktig jobb for KRIK. Som ettåring i KRIK blir du en del av et godt arbeidsfellesskap. Du får møte KRIKere fra hele landet, du får jobbe tett på leirene våre og du får god innsikt i hvordan KRIK-arbeidet drives fra dag til dag. Underveis kommer du til å få god oppfølging fra ansatte på KRIK-kontoret, og være en del av et mentor- og lederutviklingsprogram.

KRIK-kontoret i Oslo er nå på jakt etter fire ettåringer for 2020/2021, fortrinnsvis to jenter og to gutter, med ønsket tiltredelse i juni 2020.

Ettåringene i KRIK jobber tett med hverandre og vil ha felles ansvar for en del oppgaver.Hovedinnholdet i ettåringsstillingene er:

 • Organisere og delta på arrangementer og leirer, blant annet samling med KRIK-linjene, samtalekurs og flere av KRIKs store leirer
 • Bidra til promotering av KRIK gjennom sosiale medier, lokallagsturné og andre PR-relaterte oppgaver i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig i KRIK
 • Leir-, medlems- og lokallagsservice på e-post og telefon
 • Oppfølging av nye og gamle lokallag
 • Bidra i KRIKs innsamlingsarbeid og rekruttering av KRIK-supportere
 • Medlemsregistrering
 • Lunsj-, post- og resepsjonsansvar
 • Delta i den daglige driften av organisasjonen

Samtidig ønsker vi å tilpasse ettåringsstillingene på bakgrunn av hvilke egenskaper søkerne har. Dersom du har erfaring og/eller interesse for noen av disse områdene vil vi gjerne at du skriver om dette i søknaden:

 • Produksjon av videoinnhold eller annet kommunikasjonsmateriale
 • IT-kompetanse
 • Integrering- og mangfoldsarbeid

KRIK-kontoret har et ungt, kreativt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi ser etter fire utadvendte, selvstendige og lærevillige personer med KRIK-erfaring. Personlig egnethet hos søkeren vil bli vektlagt.

Tiltredelse: juni 2020
Avslutning: august 2021

Lønn etter KRIKs lønnsregulativ.
Søknadsfrist: 15. mars 2020

Søknader med CV og referanser sendes til:
KRIK v/Eirik, Pb 3822, Ullevål Stadion, 0805 OSLO
eller til eirik@krik.no.

Spørsmål kan rettes til Eirik Flesjå Olsen på e-post: eirik@krik.no

_________________________________________________

TO LEDIGE PROSJEKTSTILLINGER I 15 % SOM DISTRIKTSMEDARBEIDERE I ROGALAND

Som distriktsmedarbeider i KRIK er du et viktig bindeledd mellom KRIK-kontoret i Oslo og det lokale KRIK-arbeidet. Du er KRIKs ansikt utad i fylket og skal inspirere frivillige til KRIK-arbeid for Guds rikes vekst. Som distriktsmedarbeider vil du ha fem hovedarbeidsoppgaver. Utover det står du fritt til å organisere og videreføre annet KRIK-arbeid i fylket. Som distriktsmedarbeider får du også rom til å være kreativ og iverksette tiltak du brenner og ser behov for.

Hovedarbeidsoppgavene er:

 1. Oppfølging av lokallag og lokallagsbesøk
 2. Følge opp distriktsstyret og delta på styremøter
 3. Promotere KRIKs nasjonale leirer i fylket
 4. Arrangere «KRIK-dagen» i fylket
 5. Undersøke og følge opp støtteordningene i fylket/kommunene

Foruten hovedoppgavene vil det arrangeres egne samlinger der distriktsmedarbeiderne møtes for å utveksle erfaringer, motivere hverandre i arbeidet og for å bli bedre kjent. Du vil også få tilbud om å delta som distriktsmedarbeider på KRIKs nasjonale leirer med ansvar for å promotere lokallag. KRIK kan også utfordre deg på oppgaver og forespørsler som kommer fortløpende, og du står fritt til å representere KRIK på ulike arrangementer i fylket.

Vi er på jakt etter søkere som har:

 • KRIK-identitet
 • Ledererfaring
 • God kjennskap til KRIK og KRIK-miljøet
 • God evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Positiv innstilling og motivasjon for å skape gode KRIK-miljøer
 • Evne til å engasjere og motivere andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til kreativitet og strukturert arbeid
 • Sertifikat og egen bil/eller tilgang på bil er en fordel, men ikke et krav
 • Som bor i Stavanger eller omegn

Ansettelsesforhold:

 • Lønn etter KRIKs lønnsregulativ
 • To 3-årige prosjektstillinger i 15 %

Søknadsfrist: Snarest
Ønsket tiltredelse: Snarest
Søknad og CV sendes til maren@krik.no

Spørsmål kan rettes til 93627942 eller maren@krik.no