ORGANISASJON

KRIK er en stor og landsdekkende organisasjon som består av mange ledd. Her får du en oversikt over hvordan organisasjonen drives og er satt sammen.

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er KRIKs høyest vedtaksføre organ og avholdes hvert år. Alle medlemmer i KRIK har møte-, tale- og stemmerett på generalforsamlingen. Se og les KRIKs lover her.

LANDSSTYRET

KRIKs landsstyre velges på generalforsamlingen, trekker opp langtidsplaner for arbeidet og forvalter KRIKs midler. Landsstyret er med det KRIKs høyest besluttende organ mellom generalforsamlingene. Under generalforsamlingen 8. september 2018 (GF 2018) ble følgende representanter valgt til KRIKs sentralstyre for ett eller to år av gangen.

  • Erlend Haus (styreleder@krik.no) – (Styreleder. Ikke på valg – 1 år igjen)
  • Ane Bjor Aasbø (Medlem. Ikke på valg – 1 år igjen)
  • Martin Hagen (medlem – valgt for 2 år)
  • Hans Olav Hole (medlem – valgt for 2 år)
  • Astrid Helgeland (medlem – valgt for 2 år)
  • Ingrid Mestad (medlem – valgt for 1 år)
  • Maria Aarrestad (medlem – valgt for 1 år)
  • Heidi Sundvoll (vara – valgt for 1 år)
  • Aashild Aas (vara – valgt for 1 år)

Nysgjerrig på hva som ble tatt opp og behandlet på forrige landsstyremøte? Og hva som stod på agendaen da referansegruppa møttes sist? Oppsummerende tekster fra de ulike møtene finner du her.

ADMINISTRASJONEN

KRIKs administrasjon har hovedkontor på Ullevaal stadion i Oslo. Administrasjonen har ansvar for den daglige driften av organisasjonen, og skal også legge til rette for høy frivillig aktivitet i organisasjonen. Trykk her for fullstendig organisasjonskart.

DISTRIKTSMEDARBEIDERE

KRIK har i dag flere deltids- og heltidsansatte distriktsmedarbeidere rundt om i landet. Distriktsmedarbeiderne har bl.a. ansvar for oppstart og oppfølging av lokallagene ute i distriktene, og er viktig kontaktledd mellom hovedkontoret og distriktene.

DISTRIKTSSTYRER

I flere av fylkene har KRIK egne distriktsstyrer som fungerer som viktige bindeledd mellom lokallagene i distriktet. Distriktsstyrene arrangerer fellesarrangementer for lokallagene, drar på lokallagsbesøk, holder seminarer og står på stand for å spre ordet om KRIK. Styremedlemmene er engasjerte på frivillig basis.

FRIVILLIGE LEDERE

KRIKs arbeid er bygget ene og alene på frivillighet. Hvert eneste år bidrar flere tusen frivillige ledere med sin tid og kompetanse på leirer, arrangementer, i lokallag og i øvrige verv. Takket være de frivillige og deres engasjement kan KRIK fortsette å bygge gode fellesskap og skape idrettsglede, trosglede og livsglede – både lokalt og nasjonalt. KRIK har også et sett med spilleregler som gjelder for alle våre ledere. Spillereglene kan du se og lese her.