Organisasjonen

KRIK er en stor og landsdekkende organisasjon som består av mange ledd. Her får du en oversikt over hvordan organisasjonen drives og er satt sammen.

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er KRIKs høyest vedtaksføre organ og avholdes hvert år. Alle medlemmer i KRIK har møte-, tale- og stemmerett på generalforsamlingen. Se og les KRIKs verdier og vedtekter her.

LANDSSTYRET

KRIKs landsstyre velges på generalforsamlingen, trekker opp langtidsplaner for arbeidet og forvalter KRIKs midler. Landsstyret er med det KRIKs høyest besluttende organ mellom generalforsamlingene. Etter generalforsamlingen 30. oktober 2021 utgjør følgende representanter KRIKs landsstyre:

Jorann Løvland (Styreleder) – styreleder@krik.no
Hans Olav Hole (styremedlem)
Sondre Bjor Aasbø (styremedlem)
Agnes Guttormsen (styremedlem)
Marte Fasseland (styremedlem)
Karl Fredrik Øgaard (styremedlem)
Eivind Wirak (styremedlem)
Linn Viken Haddeland (varamedlem)
Sveinar Medhaug (varamedlem)
Karin Nag Nordanger (varamedlem)
Herman Tretteteig (varamedlem)

ADMINISTRASJONEN

KRIKs administrasjon har hovedkontor på Ullevaal stadion i Oslo. Administrasjonen har ansvar for den daglige driften av organisasjonen, og skal også legge til rette for høy frivillig aktivitet i organisasjonen. Trykk her for kontaktinfo til administrasjonen.

DISTRIKTSMEDARBEIDERE

KRIK har i dag flere distriktsmedarbeidere rundt om i landet. Distriktsmedarbeiderne har ansvar for oppstart og oppfølging av lokallagene ute i distriktene, og er viktig kontaktledd mellom hovedkontoret og distriktene. Trykk her for å kontakte distriktsmedarbeiderne våre.

DISTRIKTSSTYRER

I flere av fylkene har KRIK egne distriktsstyrer som fungerer som viktige bindeledd mellom lokallagene i distriktet. Distriktsstyrene arrangerer fellesarrangementer for lokallagene, drar på lokallagsbesøk, holder seminarer og står på stand for å spre ordet om KRIK. Styremedlemmene er engasjerte på frivillig basis.

FRIVILLIGE LEDERE

KRIKs arbeid er bygget ene og alene på frivillighet. Hvert eneste år bidrar flere tusen frivillige ledere med sin tid og kompetanse på leirer, arrangementer, i lokallag og i øvrige verv. Takket være de frivillige og deres engasjement kan KRIK fortsette å bygge gode fellesskap og skape idrettsglede, trosglede og livsglede – både lokalt og nasjonalt. KRIK har også et verdidokument som alle i organisasjonen skal kjenne til. Se og les KRIKs verdidokument her.