KRIK-SKOLER

KRIK er ikke bare leir og lokallag, men også læring og lederutvikling. KRIK er i dag til stede og tilgjengelig som både linjefag og ressurs på folkehøgskoler, bibelskoler og videregående skoler.

KRIK-LINJER

KRIK har i dag 11 ulike KRIK-linjer fordelt på fire folkehøgskoler, tre bibelskoler og tre videregående skoler.

 


Skoler med egen KRIK-linje: