VISJON

KRIK har som visjon å skape idrettsglede, trosglede og livsglede.

KRIK har som formål å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv, både i idrettslag og menighet.

KRIKs verdier er glede, frihet, stolthet og tydelighet.

STRATEGIPLAN:

På GF 2017 ble strategiplanen for 2018-2021 vedtatt.
Trykk her for å se og lese hele strategiplanen.

DET IDEELLE FREMTIDSBILDET:

På GF 2017 ble «Det ideelle fremtidsbildet – KRIK 2031» vedtatt.
Trykk her for å se og lese det ideelle fremtidsbildet i sin helhet.

KRIKS VERDIDOKUMENT:

Trykk her for å se og lese KRIKs verdidokument.