PROGRAM

TIRSDAG 25. JUNI

15:00-18.00 Registrering deltakere
19:30 Bønnemøte
20:00 ÅPNINGSMØTE
21:30 Kafé
21:30 Miljøtorg
23:00 Leggetid
23:00 Teltgrupper
23.30 Ro


ONSDAG 26. JUNI

08:00 Stå opp
08:15 Bønnemøte
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
13:30-15:00 Middag
15:00-17:00 Sommarland
18:45 Bønnemøte
19:30 KVELDSMØTE
21:00 Kafé
21:00 Miljøtorg
23:00 Leggetid
23:00 Teltgrupper
23.30 Ro


TORSDAG 27. JUNI

08:00 Stå opp
08:15 Bønnemøte
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
13:30-15:00 Middag
15:00-17:00 Sommarland
18:30 Bønnemøte
19:00 KVELDSMØTE
«Grill en kristen» rett etter møtet
21:00 Kafé
21:30 Miljøtorg
23:00 Leggetid
23:00 Teltgrupper
23.30 Ro


FREDAG 28. JUNI

08:00 Stå opp
08:15: Bønnemøte
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
13:30-15:00 Middag
15:00-17:00 Sommarland
18:45 Bønnemøte
19:00 KVELDSMØTE
21:00 Kafé
21:00 Miljøtorg
23:00 Leggetid
23:00 Teltgrupper
23.30 Ro


LØRDAG 29. JUNI

08:00 Stå opp
08:00 Pakke
08:30 Bønnemøte
09:00 MORGENMØTE