SEMINARER

Grill en kristen:

En brutal tittel og en ideell mulighet. Her stiller tre kristne frivillig opp for å la seg grille med spørsmål som dere har om kristen tro. Om du også lurer på spørsmål som «Hvorfor stopper ikke bare Gud all ondskapen?», «Hva tenker Gud om abort?» eller «Hvorfor skriver ikke bare Gud på himmelen at han finnes?» bør du ta turen til møteteltet etter kveldsmøtet på torsdag.

Møteteltet
Etter kveldsmøtet på torsdag