PROGRAM

SØNDAG 4. AUGUST

14:00-18:30 Registrering deltakere
19:00 Bønnepuls
19:30 ÅPNINGSMØTE
21:00 Kafé
21:30 Miljøtorg
23:15 Teltgrupper
24.00 Ro


MANDAG 5. AUGUST

06:45 Morgenfugl-trim
07:30 Stå opp
07:30-08:30 Frokost
08:30 Bønnepuls
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
14:00-16:00 Middag
16:00 Tro og tvil
17:00 Nytimen
19:00 Bønnepuls
19:30 KVELDSMØTE
21:00 Kafé
21:00 Miljøtorg
23:15 Teltgrupper
24:00 Ro


TIRSDAG 6. AUGUST

06:45 Morgenfugl-trim
07:30 Stå opp
07:30-08:30 Frokost
08:30 Bønnepuls
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
14:00-16:00 Middag
16:00 Tro og tvil
17:00 Nytimen
19:00 Bønnepuls
19:30 KVELDSMØTE
21:00 Kafé
21:00 Miljøtorg
23:15 Teltgrupper
24:00 Ro


ONSDAG 7. AUGUST

06:45 Morgenfugl-trim
07:30 Stå opp
07:30-08:30 Frokost
08:30 Bønnepuls
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
14:00-16:00 Middag
16:00 Tro og tvil
16:30 Turnering – innledende spill
17:00 Nytimen
19:00 Bønnepuls
19:30 KVELDSMØTE OG LOVSANGSFEST
21:00 Kafé
21:00 Miljøtorg
23:15 Teltgrupper
24:00 Ro


TURBOTORSDAG 8. AUGUST

06:45 Morgenfugl-trim
07:30 Stå opp
07:30-08:30 Frokost
08:30 Bønnepuls
09:00 MORGENMØTE
10:30 TURBOTORSDAG
11:00 KRIK-løp
12:30 Ta-sjansen på stranda
14:00 Live-Pod med Dag Inge Ulstein
14:30-16:30 Middag
15:00 Turneringer (beachvolleyball og fotball)
19:00 Bønnepuls
19:30 KVELDSMØTE
21:30 DANS!!
24:00 Teltgrupper
24:30 Ro


FREDAG 9. AUGUST

07:30 Stå opp
07:30-08:30 Frokost
09:30 Avreise til Domkirken
11:00 GUDSTJENESTE
TAKK FOR I ÅR FINESTE DEG!!