PROGRAM

LØRDAG 28. DES

13:00 Registrering deltakere
13:00 Salg av heiskort og utleie av madrasser
17:00-19:00 Middag
19:00 Bønnemøte
19:30 ÅPNINGSMØTE
21:00 Kafé
23:00 Smågrupper
23:30 Åpen leirkirke
00.00 Ro


SØNDAG 29. DES

07:30 Stå opp
07:30-08:45 Frokost
08:15-08:45 Bønnemøte
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
15:00-19:00 Kafé
15:00-16:00 Uteaktiviteter
15:30 Krusse-samling – Golfrommet
15:30-19:15 Miljøhappenings
16:45 Seminar: «Kristen i toppidretten» – Hovedscena
17:00-18:30 Middag
19:00 Bønnemøte
19:30 KVELDSMØTE
21:30 Jeg Tror Jeg Tror – Golfrommet
21:30-22:55 Miljøhappenings og Kafé
23:00 Smågrupper
23:30 Åpen leirkirke
00:00 Ro


MANDAG 30. DES

07:30 Stå opp
07:30-08:45 Frokost
07:45-08:15 MorgenRAVE i squash-rommet
08:15-08:45 Bønnemøte
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
15:00-19:00 Kafé
16:00 Lokallagstrening
17:00-18:15 Middag
19:00 Bønnemøte
19:30 KVELDSMØTE
21:00 Jeg Tror Jeg Tror – Golfrommet
21:30-22:55 Miljøhappenings og Kafé
21:30 Basar/bingo
23:00 Smågrupper
23:30 Åpen leirkirke
00:00 Ro


NYTTÅRSAFTEN

07:30 Stå opp
07:30-08:45 Frokost
08:15-08:45 Bønnemøte
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
14:00-16:00 Kafé
18:00 Nyttårsmiddag
21:00 NYTTÅRSMESSE m/nattverd
00:00 Nyttårsklemmer i Lysgårdsbakken
01:15 UNDERHOLDNING
02:15 Swing, rave og kafé
04:00 Ro


ONSDAG 1. JAN

08:00 Stå opp
08:15-09:15 Pakke
08:00-09:15 Frokost
08:45-09:30 Bønnemøte
09:30 MORGENMØTE
11:00 Hjemreise