PROGRAM

ONSDAG 7. OKTOBER

17:00 Registrering
20:00 ÅPNINGSMØTE
Møte med aktiviteten din rett etter møtet
21:30 KRIK-torg
22:30 Smågrupper
23.00 Ro


TORSDAG 8. OKTOBER

07:30 Stå opp
07:30-08:45 Frokost
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
15:30-16:30 Middag
17:00-18:00 Undervisning
18:00-19:00 Miljøtorg
19:00-19:45 Kveldsmat
20:00 KVELDSMØTE
21:00 KRIKtorg
22:30 Smågrupper
23:00 Ro


FREDAG 9. OKTOBER

07:30 Stå opp
07:30-08:45 Frokost
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
15:30-16:30 Middag
17:00-18:00 Lokallagstrening
18:00-19:00 Miljøtorg
19:00-19:45 Kveldsmat
20:00 KVELDSMØTE
21:00 KRIKtorg
22:30 Smågrupper
23:00 Ro


LØRDAG 10. OKTOBER

07:30 Stå opp
07:30-08:45 Frokost
09:00 MORGENMØTE
Aktiviteter etter møtet
15:30-16:30 Middag
17:00-18:00 Undervisning
18:00-19:00 Miljøtorg
19:00-19:45 Kveldsmat
20:00 KVELDSMØTE
21:00 KRIKtorg
22:30 Underholdning
01:00 Ro


SØNDAG 11. OKTOBER

07:30 Stå opp
07:30-08:45 Frokost
09:00 GUDSTJENESTE
10:00 Hjemreise 🙁