Bilde fra konfACTION Vest 2023
Foto: KRIK Media
Publisert: 16.03.23

Skrevet av: Andrea Rokseth

reACTION – ny ledertrening på alle våre konfirmantleirer!

 

KRIK satser stort på konfirmanter, og det er ingenting vi heller vil enn at de skal få en invitasjon til å bli med videre inn i KRIK, og inn i sin lokale menighet.  

Derfor har vi nå startet reACTION – et eget ledertreningsopplegg på alle våre konfirmantleirer. Her inviterer vi ungdommer i alderen 15 til 17 år tilbake til den deilige leirfølelsen, til å bidra som en del av ledergjengen, og til å vokse i tro på Gud, seg selv og andre.
reACTION-deltakerne følges av eldre KRIK-forbilder, og kan velge et kurs eller en aktivitet å fordype seg i.

Suksess på konfACTION Vest 

Nå i februar ble reACTION endelig arrangert for første gang på konfACTION Vest! Her var en nydelig gjeng samlet til innholdsrike dager med teambuilding, ledertrening og gode samtaler i smågrupper.  

Og for noen ressurser de var på leir! Kiosksalg, spikeballturnering og KRIKtorg er bare noe av det de bidro med for å gi konfirmantene en god leir. Ansvarlig for reACTION på leiren, Ole Andreas Børnes, oppsummerer det slik:

«Så rått å se at alle vokste som ledere. Vi ble en skikkelig sammensveiset gjeng, og alle vil tilbake på leir neste år!»  

KRIK ønsker å satse på reACTION fordi vi trenger disse ungdommene inn i KRIK-felleskapet. Gjennom reACTION ønsker vi å synliggjøre menighetene og vårt samarbeid på konfirmantleir, og vi ønsker å gi ungdommene erfaringer fra KRIK-leir som er viktige i videre engasjement i menighet og lokallag. Dette vil vi gjøre gjennom KRIK sin måte å bygge ledere på: ledelse i praksis og vekst gjennom konkrete oppgaver.  

Vi er så klare for at reACTION arrangeres neste gang på konfACTION Bø 23.-27.juni 2023!
Gira på å bli med? Se mer her, eller snakk med en leder i din menighet eller ditt lokallag.