Foto: Christoffer Nohre
Publisert: 29.08.18

Skrevet av: Magnus Hvalvik, fungerende generalsekretær i KRIK
Refleksjoner før årets generalforsamling

Det har vært en del turbulens i KRIK de siste ukene. For noen uker siden startet en debatt i sosiale medier som har satt igang mye engasjement og gitt KRIK en del medieomtale. Et av de sentrale spørsmålene i debatten dreier seg om KRIKs spilleregler og hvorvidt homofilt samlevende kan ha lederverv i KRIK. Nå er min opplevelse at vi sitter med to fronter som er klare til kamp på årets generalforsamling. Jeg vil komme med noen refleksjoner rundt dette.

Turbulens er jo ikke noe vi ønsker, men samtidig er det et uttrykk for noe positivt – at vi er mange som er veldig engasjerte og glade i KRIK. Det er jeg ufattelig takknemlig og glad for. Vi er mange som har et nært forhold til KRIK og som har mange dugnadstimer, leiropplevelser og lokallagstreninger bak oss.

Selv om det er positivt med engasjement, opplever jeg det som uheldig at det mobiliseres til kamp om et slikt tema før generalforsamlingen. Spørsmålet er uten tvil viktig og vi skal bruke tid på det, men dersom KRIKs generalforsamling blir en årlig kamparena mellom to fronter er jeg redd det kan føre til splittelse i organisasjonen. Denne bekymringen deler også KRIKs landsstyre som har jobbet mye med saken.

Behandling av saken

På generalforsamlingen i fjor ble det stilt spørsmål om KRIKs spilleregler og spesielt punktet som omhandler samliv. Etter dette har landsstyret hatt temaet oppe på flere landsstyremøter. Styret tar saken på høyeste alvor, og ønsker at den blir behandlet på en ryddig og forsvarlig måte. Vi ønsker en prosess der det konsekvensutredes og analyseres godt før saken blir behandlet. En slik prosess er helt nødvendig i en sak som skaper så mye engasjement og følelser. Det har derfor blitt satt ned en referansegruppe som har begynt arbeidet med å belyse saken best mulig.

Styret og ledelsen innser at vi har vært for dårlige på å kommunisere til KRIKs medlemmer om denne saken og hvordan den har blitt behandlet sålangt. Derfor har jeg full forståelse for at enkelte oppfatter at styret og ledelsen har brukt for lang tid på denne saken. Samtidig ber jeg om forståelse for at det har tatt tid å finne de rette medlemmene til referansegruppa samt utarbeide et mandat for gruppa. Dette ble landet endelig på siste landsstyremøte før sommeren. Referansegruppa rakk derfor ikke å ha sitt første møte før sommeren, men har nå hatt sitt første møte.

I sommer ble det meldt inn en sak til generalforsamlingen som har blitt omtalt som en avstemmingssak om KRIKs spilleregler. Vi har nå fått beskjed fra medlemmene som sendte inn saken at de har valgt å trekke saken. Det betyr ikke at landsstyret nå tar saken mindre seriøst, og styret ønsker fortsatt å orientere generalforsamlingen om prosessen videre.

Kom med innspill!
Referansegruppa ønsker å gjøre en god og grundig jobb og lytte til medlemmenes innspill og tanker. Gruppa ønsker innspill fra KRIKs medlemmer og har derfor opprettet en e-postadresse (referansegruppe@krik.no) der du kan dele dine tanker og meninger. På årets GF-helg i Hemsedal blir det også lagt opp til en workshop med to medlemmer fra referansegruppa der du kan komme med dine tanker og innspill. Workshopen vil bli et alternativ til aktivitet på lørdag formiddag.

Det har vært en lang tradisjon i KRIK for å fokusere på det som er kjernen i evangeliet og vi har prøvd å unngå og fronte temaer som kan skape splittelse. KRIK har alltid vært en tverrkirkelig bevegelse, og det skal vi fortsette å være. Saken om samliv vekker mye følelser, og er en sak vi både må snakke om og en sak der vi må lytte til hverandre. Den har potensiale til å splitte både menigheter og organisasjoner. Vi står nå i en situasjon der vi virkelig trenger å ta et felles ansvar for å samle organisasjonen som vi er så glade i. Vi trenger å legge ned stridsøksene og puste med magen. Vi trenger å løfte blikket og se etter gode løsninger sammen. Vi trenger konstruktiv og ryddig dialog. Vi trenger å fokusere på visjonen som samler oss: Idrettsglede, trosglede og livsglede.

Velkommen på årets generalforsamling
– jeg gleder meg til å se deg der!