Bryting


UTSTYR:

  • Én eller flere matter

Utgangsstillingen er å stå én og én på kne mot hverandre. Målet er å få motstander ut av balanse og at denne faller på rygg. Her kan man også kjøre «turnering» ved at vinnere møter vinnere og at det hele ender i en finale!