Rekkesisten (haukene på rekke)


To hauker starter med å holde hverandre i hendene og rope duene over. De som blir tatt, tar de andre haukene i hånda slik at de utgjør en stadig lengre rekke. Merk: Det er kun den ytterste personen i hver ende av rekken, den med en fri arm, som kan ta nye duer. På denne måten blir det en stadig lengre rekke med hauker som må samarbeide og velge seg ut et offer blant duene. Taktikk hos duene er viktig for å leve lengst mulig. En variant er å gjennomføre leken utendørs eller på skøytebanen.