Idrettspresttjeneste

KRIK har en lang historie med idrettspresttjeneste for norsk toppidrett. Etter budsjettforhandlingene høsten 2017 ble det igjen bevilget midler til å gjenopprette tjenesten.

KRIK ønsker med denne tjenesten å være en støtte og en medspiller for norsk idrett og Norges idrettsforbund. Det kan skje gjennom samtaler med enkeltmennesker om livet rundt press og prestasjon, gjennom å være en beredskapsfunksjon i møte med kriser og det som måtte være, og gjennom kirkelig tilstedeværelse for folk som er mye på reise. KRIK samarbeider med Sjømannskirken som ivaretar beredskap for norske utøvere i utlandet og etablerer OL-/VM-kirke i forbindelse med mesterskap.

Ønsker du å komme i kontakt med idrettsprestteamet? Send en e-post til bjornulf@krik.no eller ring 22588025.