Riktig antall grupper


UTSTYR:

  • Musikk (og noe av spille av på/med)

Alle går/løper i ring i salen. Når musikken stopper ropes et tall, f.eks 5. Da skal det dannes grupper på nettopp 5. Når gruppa er fulltallig (= de er 5), setter gruppa seg ned. Antall deltakere går ikke alltid opp med tallet som ropes, men det er en del av gamet. Når musikken settes på igjen splittes gruppene, og deltakerne løper rundt i salen igjen. Etter 10-15 sekunder stoppes musikken, nytt tall ropes, og nye grupper dannes. Det kan være vanskelig å kåre en vinner da gruppene er forskjellige fra gang til gang. En må da eventuelt ha en liste med alle navnene, og for hvert tall krysse av de som var i vinnergruppa. Første deltaker til f.eks 5 vinner.